SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG

ANUNTURI ACHIZITII PUBLICE


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung str. Dr. Costea nr. 8, tel 0248510100/fax 0248511860, intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa in conformitate cu art. 7 alin (5) din legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.43 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, analizor imunologie (cod CPV 3838434580-5) ,conform caietului de sarcini anexat. In cazul in care se indica anumite procedee special,marci, etc, se vor citi ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".

>>Descarca scrisoare de intentie<<    >>Descarca documente<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung str. Dr. Costea nr. 8, tel 0248510100/fax 0248511860, intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa in conformitate cu art.7 alin (5) din legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.43 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, analizor automat pentru detective marker cardiac,presepsina,procalcitonina,D DIMERI (cod CPV 38432000-2) ,conform caietului de sarcini anexat. In cazul in care se indica anumite procedee special,marci, etc, se vor citi ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".

>>Descarca scrisoare de intentie<<    >>Descarca documente<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung str. Dr. Costea nr. 8, tel 0248510100/fax 0248511860, intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa in conformitate cu art. 7 alin (5) din legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.43 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Analizor gaze in sange (cod CPV 38434520-7), conform caietului de sarcini anexat. In cazul in care se indica anumite procedee special,marci, etc, se vor citi ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".

>>Descarca scrisoare de intentie<<    >>Descarca documente<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT PENTRU ACHIZITIE DIRECTA a contractului de furnizare serviciilor de elaborare materiale de promovare in cadrul proiectelor "Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi" Cod SMIS:125358 si "Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta" Cod SMIS:125357. - Cod CPV :-79800000-2. Ofertele se vor transmite pana la data de 25.07.2019, ora 15.00.

>>Descarca anunt<<    >>Descarca documente<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT PENTRU ACHIZITIE DIRECTA a contractului de servicii de deratizare si dezinsectie in incinta Spitalului Municipal Campulung - Cod CPV :-90923000-3 Servicii de deratizare; - Cod CPV :-90921000-9 Servicii de dezinfectie si de dezinsectie. Ofertele se vor transmite pana la data de 30.05.2019, ora 15.00

>>Descarca anunt<<    >>Descarca documente<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ERATA La documentatia privind achizitia directa de Aparatura de laborator prin anuntul nr.21999/06.11.2018. In caietul de sarcini dintr-o eroare de redactare au fost omise cateva specificatii tehnice Alaturat publicam Caietul de sarcini completat cat si Formularul de oferta tehnica.

>>Descarca erata<<    >>Descarca documente<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Copstea nr. 8, tel 0248510100/fax 0248511860, intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa in conformitate cu art. 7 alin (5) din legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.43 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, aparatura de labortor (cod CPV 38000000-5), conform caietului de sarcini anexat. In cazul in care se indica anumite procedee special,marci, etc, se vor citi ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". Ofertele se vor transmite pana la data de 12.11.2018, ora 15.00

>>Descarca scrisoare de intentie<<    >>Descarca documente<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT PENTRU ACHIZITIE DIRECTA a contractului de furnizare tamplarie PVC la Spitalului Municipal Campulung Muscel cod CPV-45421100-5 - Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe. Ofertele se vor transmite pana la data de 07.09.2018, ora 15.00

>>Descarca anunt<<    >>Descarca documente<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT PENTRU ACHIZITIE DIRECTA a contractului de lucrari de Proiect si executie Imprejmuire (gard) la cladirea Policlinica - CPV 45223100-7. Ofertele se vor transmite pana la data de 28.11.2017, ora 15.00

>>Descarca anunt<<    >>Descarca documente<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT PENTRU ACHIZITIE DIRECTA a contractului de furnizare tamplarie PVC la Spitalului Municipal Campulung Muscel cod CPV-45421100-5 - Instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe. Ofertele se vor transmite pana la data de 17.10.2017, ora 15.00

>>Descarca anunt<<    >>Descarca documente<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT PENTRU ACHIZITIE DIRECTA a contractului de furnizare "Centrala Telefonica" la Spitalului Municipal Campulung Muscel cod CPV-32540000-0 - Centrale telefonice interne. Ofertele se vor transmite pana la data de 07.09.2017, ora 16.00

>>Descarca anunt<<    >>Descarca documente<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT PENTRU ACHIZITIE DIRECTA a contractului de furnizare "STATIE CLORINARE" 2 buc. la Spitalului Municipal Campulung Muscel cod CPV-45232430-5. Ofertele se vor transmite pana la data de 29.08.2017, ora 15.00

>>Descarca anunt<<    >>Descarca documente<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT PENTRU ACHIZITIE DIRECTA a contractului de furnizare "Linie de diagnosticare pentru determinarea fenotipului pacientilor in vederea transfuzarii" la Spitalului Municipal Campulung Muscel cod CPV-38434580-5 - Analizoare imunologice. Ofertele se vor transmite pana la data de 11.08.2017, ora 15.00

>>Descarca anunt<<    >>Descarca documente<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT PENTRU ACHIZITIE DIRECTA a contractului de servicii de reparatie capitala lift persoane situat in incinta Spitalului Municipal Campulung Muscel- cod CPV-50750000-7. Ofertele se vor transmite pana la data de 06.07.2017, ora 16.00

>>Descarca anunt<<    >>Descarca documente<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT PENTRU ACHIZITIE DIRECTA a contractului de furnizare tamplarie PVC la Spitalului Municipal Campulung Muscel - cod CPV - 45421100-5 - Instalare de usi,de ferestre si de elemente conexe. Ofertele se vor transmite pana la data de 14.04.2017, ora 15.00

>>Descarca anunt<<    >>Descarca documente<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT PENTRU ACHIZITIE DIRECTA a contractului de servicii de proiectare pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice (DALI/SF), aferenta obiectivelor de investitii situate in incinta Spitalului Municipal Campulung Muscel - cod CPV - 71241000-9. Ofertele se vor transmite pana la data de 10.04.2017, ora 15.00

>>Descarca anunt<<    >>Descarca documente<<


---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------