SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG

CONCURSURI ANGAJARE / PROMOVARE----------------------------------------------------------------------------------------

    In conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, Spitalul Municipal Campulung scoate la concurs urmatoarele posturi republicate in „ Viata Medicala” nr. 2/17.01.2020:

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea neonatologie la Sectia Neonatologie;

--- un post cu norma intreaga de medic medicina generala cu drept de libera practica, avand competenta/atestat in Medicina de urgenta la CPU;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea Medicina de urgenta la CPU;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea Oncologie medicala la Compartimentul Oncologie medicala;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea ATI la Sectia ATI;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Radiologie-imagistica medicala pentru Laboratorul de Radiologie si imagistica medicala;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea Pediatrie la Sectia Pediatrie;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea medicina interna la Sectia Medicina interna;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea neurologie la Compartiment Neurologie;

    La concurs se pot prezenta medici cu drept de libera practica, specialisti sau primari confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in care se publica postul. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului. Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea anuntului in „Viata Medicala”

    Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al unitatii, telefon 0248510100/ int.101........>>Descarca anunt<<


    In conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, Spitalul Municipal Campulung scoate la concurs urmatorul post vacant publicat in „ Viata Medicala” nr. 2/17.01.2020:

--- un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Dermatovenerologie pentru Compartimentul Dermatovenerologie;

    Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului. Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea anuntului in „Viata Medicala”

    Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al unitatii, telefon 0248510100/ int.101........>>Descarca anunt<<


---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------