SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG

CONCURSURI ANGAJARE / PROMOVARE----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal interviu si proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi contractual vacante de asistent medical generalist pe perioada determinata din 30.03.2020:

>>Descarca proces verbal interviu<<    >>Descarca proces verbal final<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal interviu si proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant contractual, pe perioada determinata de muncitor calificat I - electrician din 27.03.2020:

>>Descarca proces verbal interviu<<    >>Descarca proces verbal final<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - instalator din 25.03.2020

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi contractual vacante de asistent medical generalist pe perioada determinata din 25.03.2020:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatele probei scrise (testului – grila) la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant contractual, pe perioada determinata de muncitor calificat I - electrician din 24.03.2020:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Anunt amanare concurs pentru oocuparea a trei posturi contractuale temporar vacante de infirmiere pe perioada determinata in cadrul Sectiilor Neonatologie, Pediatrie si Chirurgie generala din 24.03.2020

>>Descarca proces verbal<<    >>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str.Dr.Costea Nr.8, judetul Arges, in conformitate cu “Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a concursului/ examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal Campulung”, inregistrat cu numarul 8473/13.05.2015 si aprobat prin Hotararea Comitetului Director nr. 8839/18.05.2015, organizeaza concursuri de promovare in functie a urmatorului personal contractual:

- 1 post de inginer debutant in inginer II din cadrul Compartimentului tehnic

    Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 30 martie 2020, ora 15.00 la Secretariat.>>Descarca anunt, tematica si fisa postului<<

----------------------------------------------------------------------------------------

    Anunt amanare concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist PL pe perioada nedeterminata in cadrul Sectiei Boli infectioas din 23.03.2020

>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si anunt concurs pentru ocuparea a doua posturi contractual vacante de asistent medical generalist pe perioada determinata din 18.03.2020

>>Descarca proces verbal si anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical generalist S principal pe perioada determinata in cadrul Sectiei Obstetrica Ginecologie din 18.03.2020

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Anunt amanare examen din data de 19.03.2020 pentru ocuparea postului de medic specialist in specialitatea Dermatovenerologie.

>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si proces verbal metodologie concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale temporar vacante de infirmiere pe perioada determinata in cadrul Sectiilor Neonatologie, Pediatrie si Chirurgie generala din 17.03.2020

>>Descarca procese verbale<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant contractual, pe perioada determinata de muncitor calificat I - electrician din 17.03.2020

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatul la examenul organizat pentru promovarea a 4 functii de muncitor calificat III in muncitor calificat II si unui muncitor calificat IV in muncitor calificat III in cadrul Blocului alimentar, din 12.03.2020.

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatul la examenul de promovare in functie a urmatorului personal contractual, din 11.03.2020:

- 1 post referent de specialitate II (S) in referent de specialitate I (S) in cadrul Biroului Administrativ

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la concursul de promovare in functie a urmatorului personal contractual:

- 1 post de inginer debutant in inginer II din cadrul Compartimentului tehnic

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post de asistent medical generalist PL, la Bloc Operator Central, post vacant contractual pe perioada determinata

- 1 post de asistent medical generalist PL, la Comp. Gastroenterologie, post vacant contractual pe perioada determinata

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt<<    >>Descarca fisa postului si tematica<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post de asistent medical generalist principal cu studii superioare la Sectia Obstetrica Ginecologie, post vacant contractual pe perioada determinata

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt<<    >>Descarca fisa postului si tematica<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat III- instalator

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.

>>Descarca anunt<<    >>Descarca fisa postului si tematica<<
----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si proces verbal metodologie concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical generalist PL pe perioada nedeterminata in cadrul sectiei Boli infectioase din 10.03.2020

>>Descarca procese verbale<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotarârea nr.286/2011,cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 3 posturi de infirmiera in cadrul Sectiilor Neonatolohie, Pediatrie si Chirurgie generala, posturi contractuale temporar vacante pe perioada determinata

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.

>>Descarca anunt<<    >>Descarca fisa postului si tematica<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotarârea nr.286/2011,cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post temporar vacant contractual, pe perioada determinata de muncitor calificat I - electrician

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.

>>Descarca anunt<<    >>Descarca fisa postului si tematica<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Procese verbale selectie dosare la concursurile de promovare in functie a urmatorului personal contractual:

- 4 posturi de muncitor calificat III in muncitor calificat II in cadrul Blocului alimentar>>Descarca proces verbal<<

- 1 post referent de specialitate II (S) in referent de specialitate I (S) in cadrul Biroului Administrativ>>Descarca proces verbal<<

----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str.Dr.Costea Nr.8, judetul Arges, in conformitate cu “Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a concursului/ examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal Campulung”, inregistrat cu numarul 8473/13.05.2015 si aprobat prin Hotararea Comitetului Director nr. 8839/18.05.2015, organizeaza concursuri de promovare in functie a urmatorului personal contractual:

- 1 post de inginer debutant in inginer II din cadrul Compartimentului tehnic

    Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 09 martie 2020, ora 15.00 la Secretariat.>>Descarca anunt, tematica si fisa postului<<

----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotarârea nr.286/2011,cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post de asistent medical generalist PL la Sectia Boli infectioase, post vacant contractual pe perioada nedeterminata

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata......>>Descarca anunt, tematica si fisa postului<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str.Dr.Costea Nr.8, judetul Arges, in conformitate cu “Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a concursului/ examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal Campulung”, inregistrat cu numarul 8473/13.05.2015 si aprobat prin Hotararea Comitetului Director nr. 8839/18.05.2015, organizeaza concursuri de promovare in functie a urmatorului personal contractual:

- 4 posturi de muncitor calificat III in muncitor calificat II in cadrul Blocului alimentar>>Descarca bibliografia si fisa postului<<

- 1 post de muncitor calificat IV in muncitor calificat III in cadrul Blocului alimentar>>Descarca bibliografia si fisa postului<<

- 1 post referent de specialitate II (S) in referent de specialitate I (S) in cadrul Biroului Administrativ>>Descarca bibliografia si fisa postului<<

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 2 martie 2020, ora 15.00 la Secretariat.>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare pentru ocuparea posturilor vacante de medici in specialitatea medicina interna din sectia Medicina interna si specialitatea dermato-venerologie din compartimentul Dermato-venerologie ale Spitalului Municipal Campulung din 11.02.2020

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    In conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, Spitalul Municipal Campulung scoate la concurs urmatoarele posturi republicate in „ Viata Medicala” nr. 2/17.01.2020:

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea neonatologie la Sectia Neonatologie;

--- un post cu norma intreaga de medic medicina generala cu drept de libera practica, avand competenta/atestat in Medicina de urgenta la CPU;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea Medicina de urgenta la CPU;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea Oncologie medicala la Compartimentul Oncologie medicala;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea ATI la Sectia ATI;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Radiologie-imagistica medicala pentru Laboratorul de Radiologie si imagistica medicala;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea Pediatrie la Sectia Pediatrie;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea medicina interna la Sectia Medicina interna;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea neurologie la Compartiment Neurologie;

    La concurs se pot prezenta medici cu drept de libera practica, specialisti sau primari confirmati in specialitatea respectiva, rezidenti aflati in ultimul an de pregatire in specialitatea in care se publica postul. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului. Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea anuntului in „Viata Medicala”

    Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al unitatii, telefon 0248510100/ int.101........>>Descarca anunt<<


    In conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, Spitalul Municipal Campulung scoate la concurs urmatorul post vacant publicat in „ Viata Medicala” nr. 2/17.01.2020:

--- un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Dermatovenerologie pentru Compartimentul Dermatovenerologie;

    Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului. Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea anuntului in „Viata Medicala”

    Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al unitatii, telefon 0248510100/ int.101........>>Descarca anunt<<


---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------