----------------------------------------------------------------------------------------

    Avand in vedere Hotarârea nr. 458/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul sanatatii si pentru prorogarea unor termene, va aducem la cunostinta urmatoarele:

- Termenul de valabilitate a cardului national este de 7 ani de la data emiterii.

- Termenul de valabilitate a cardurilor nationale emise pana la data de 31 iulie 2018 este de 7 ani de la data emiterii

- Pentru cardurile emise pâna la data de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate începe de la data de 1 ianuarie 2013


----------------------------------------------------------------------------------------

    Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal    >>Descarca nota de informare<<


    Dosarul Electronic de Sănătate - Manual pentru pacienti    >>Descarca manual DES<<

    In atentia apartinatorilor - Conform ordinului prin care se reglementeaza programul de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice, va aducem la cunostinta urmatoarele:>>Descarca anunt<<

Conditii de internare:

Prezentarea biletului de trimitere de la medicul de familie / biletului de trimitere sau a scrisoare medicala de la medicul specialist din ambulatoriu sau prezentarea la camera de garda (CPU) in cazul urgentelor medico-chirurgicale.

Acte necesare formalităţilor de internare:

 1. Biletul de trimitere de la medicul de familie / bilet de trimitere sau scrisoare medicala de la medicul specialist din ambulatoriu
 2. Buletin / carte de identitate / certificat de nastere
 3. Cardul national de asigurari de sanatate sau adeverinta inlocuitoare a cardului

Obligaţiile pacientului:

 1. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital;
 2. Este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii;
 3. Este interzisa mutarea pacientului in alt salon sau pat din proprie initiativa.
 4. Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută;
 5. Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;
 6. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului şi al secţiei;
 7. Pacienţii sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical şi de îngrijire precum şi pe ceilalţi pacienţi;
 8. Respectarea ordinei şi liniştii, păstrarea curăţeniei în saloane, sala de mese, coridoare;
 9. Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului;
 10. Introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de secţie.

Drepturile pacientului:

 1. Pacienţii au dreptul la îngrijirea sănătăţii la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice;
 2. Pacienţii au dreptul la adresabilitate liberă la asistenţa medicală, conform prevederilor legale;
 3. Pacienţii au dreptul de a cunoaşte identitatea, statutul profesional şi calificarea celor care asigură serviciul de sănătate;
 4. Dreptul de a fi informaţi în legătură cu starea sănătăţii lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul şi prognoza afecţiunii;
 5. Informaţiile trebuiesc comunicate pacienţilor într-o manieră adecvată capacităţii lor de înţelegere. Dacă pacientul nu vorbeşte limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere.
 6. Dreptul de a fi informat şi de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activităţi de cercetare/învăţământ care implică persoana sa;
 7. După ce au fost informaţi asupra tratamentului pacienţii au dreptul să-l accepte sau să-l refuze;
 8. Când pacienţii sunt incapabili să-şi exprime voinţa şi este necesară intervenţia medicală de urgenţă consiţământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consiţământului.
 9. În cazul pacienţilor fără discernământ consiţământul este exprimat în scris de aparţinătorul sau reprezentantul legal.
 10. Pacienţii au dreptul de a fi informaţi asupra facilităţilor de care dispune spitalul pentru asistenţă personală, siguranţa şi confortul său;
 11. Dreptul pacientului la intimitate şi la confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de afecţiunea sa;
 12. Pacienţii cu indicaţii speciale, au dreptul de a avea în apropiere şi de a participa la îngrijirea lor, o rudă sau o persoană apropiată pe durata spitalizării lor;
 13. Pacienţii au dreptul de a fi vizitaţi cu condiţia respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului şi de fiecare secţie în funcţie de specificul său;
 14. Pacienţii au dreptul să primească la cerere servicii religioase;
 15. Dreptul la continuitatea îngrijirilor.
 16. Bolnavii care necesită investigaţii sau consultaţii suplimentare pot beneficia de aceste servicii.
 17. Pacienţii au dreptul de a li se examina şi rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă şi de a fi informaţi asupra rezultatului.
 18. Pacientii au dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.

Informatii privind externarea:

 1. Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, d iagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
 2. Se elibereaza de catre medical curant scrisoare medicala catre medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, dupa caz, evaluarea starii de sanatate a pacientului la momentul externarii si indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada (determinata conform diagnosticului):
 3. - recomandari privind regimul igieno-dietetic de urmat;

  -recomandari privind un stil de viata sanatos;

  -se elibereaza la externare biletul de iesire, intocmit de medicul curant;

  -reteta compensata/gratuita daca persona este asigurata;

  - concediu medical (la cerere);

  - se recomanda ingrijire medicala la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu.

 4. La externare pacientul va primi inclusiv informatiile privind o eventuala aparitie sau agravare a unor semne ori simptome care necesita revenirea de urgenta la spital.