SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG

CONCURSURI ANGAJARE / PROMOVARE
----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT privind recrutarea si selectia de personal angajat in afara organigramei, in cadrul proiectului Dezvoltare Locala în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiului Campulung” , Cod SMIS 155642

    Spitalul Municipal Campulung in calitate de partener in proiectul intitulat: ”Dezvoltare locala in zonele urbane marginalizate din Municipiul Campulung”, cod SMIS 155642, proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, scoate la concurs, in vederea incadrarii pe perioada determinata, in conditiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Procedurii interne de recrutare si selectie a personalului angajat in afara organigramei, in cadrul unor proiecte cu finantare europeana, urmatoarele posturi de natura contractuala:

- Asistent medical generalist P2 A3.2 – 2 posturi

- Asistent medical generalist P2 A3.3 – 4 posturi

- Asistent medical generalist P2 A3.4 – 3 posturi

- Infirmier/infirmiera P2 A3.2 – 2 posturi

Perioada de angajare: perioada determinata – cuprinsa intre data semnarii contractului individual de munca si 31.12.2023

Data limita depunere dosare candidati - 07.12.2023 ora 15:30


>>Descarca anunt<<

>>Descarca procedura<<

>>Descarca anexa 1 - cerere de inscriere<<

>>Descarca anexa 2 - declaratie pe proprie raspundere privind antecedentele penale<<

>>Descarca anexa 3 - declaratie pe proprie raspundere privind starea de sanatate<<

>>Descarca anexa 3 - declaratie pe proprie raspundere privind disponibilitatea timpului alocat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    BORDEROU cu rezultatele finale, pentru recrutarea si selectia de personal angajat in afara organigramei, in cadrul proiectului „Dezvoltare locala în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Campulung", cod SMIS 155642:

>>Descarca borderou final<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    BORDEROU cu rezultatul la proba interviu, pentru recrutarea si selectia de personal angajat in afara organigramei, in cadrul proiectului „Dezvoltare locala în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Campulung", cod SMIS 155642 pentru urmatoarele posturi de natura contractuala:

- Medic stomatolog P2 A3.4 – 1 post

- Medic pediatru P2 A3.4 – 1 post

>>Descarca borderou<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    BORDEROU cu "selectia dosarelor" depuse de candidati pana la data de 09.10.2023, pentru recrutarea si selectia de personal angajat in afara organigramei, in cadrul proiectului „Dezvoltare locala în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Campulung", cod SMIS 155642 pentru urmatoarele posturi de natura contractuala:

- Medic medicina generala P2 A3.2 – 2 posturi

- Medic stomatolog P2 A3.4 – 1 post

- Medic pediatru P2 A3.4 – 1 post

- Medic specialist (specialitate medicala) P2 A3.2 – 1 post

>>Descarca borderou<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Centralizator nominal la examenul organizat pentru promovarea din functia de Registrator medical in functia de Registrator medical principal, din data de 09.10.2023

>>Descarca centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba practica la examenul organizat pentru promovarea din functia de Registrator medical in functia de Registrator medical principal, din data de 05.10.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la examenul organizat pentru promovarea din functia de Registrator medical in functia de Registrator medical principal, din data de 03.10.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT privind recrutarea si selectia de personal angajat in afara organigramei, in cadrul proiectului Dezvoltare Locala în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiului Campulung” , Cod SMIS 155642

    Spitalul Municipal Campulung in calitate de partener in proiectul intitulat: ”Dezvoltare locala in zonele urbane marginalizate din Municipiul Campulung”, cod SMIS 155642, proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, scoate la concurs, in vederea incadrarii pe perioada determinata, in conditiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Procedurii interne de recrutare si selectie a personalului angajat in afara organigramei, in cadrul unor proiecte cu finantare europeana, urmatoarele posturi de natura contractuala:

- Medic medicina generala P2 A3.2 – 2 posturi

- Medic stomatolog P2 A3.4 – 1 post

- Medic pediatru P2 A3.4 – 1 post

- Medic specialist (specialitate medicala) P2 A3.2 – 1 post

Perioada de angajare: perioada determinata – cuprinsa intre data semnarii contractului individual de munca si 31.12.2023


>>Descarca anunt<<

>>Descarca procedura<<

>>Descarca anexa 1 - cerere de inscriere<<

>>Descarca anexa 2 - declaratie pe proprie raspundere privind antecedentele penale<<

>>Descarca anexa 3 - declaratie pe proprie raspundere privind starea de sanatate<<

>>Descarca anexa 4 - declaratie pe proprie raspundere privind disponibilitatea timpului alocat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza examen de promovare in functie a urmatorului personal contractual :

- 1 post de Registrator medical in Registrator medical principal in cadrul Serviciului de Evaluare si Statistica Medicala

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisele postului anexate.


>>Descarca anunt, tematica / bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultat final la concursul pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Municipal Campulung, din data de 28.07.2023

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal final si centralizator nominal la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Sef Birou RUNOS din 26.07.2023:

>>Descarca proces verbal si centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultat la concursul pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Municipal Campulung, din data de 25.07.2023

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Sef Birou RUNOS, din data de 24.07.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Avand in vedere solicitarea Comisiei de concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Municipal Campulung, privind asigurarea publicarii proiectului de management al candidatului, pe site-ul Spitalului Municipal Campulung, conform Regulamentului de concurs, respectiv in data de 20.07.2023:

>>Vizualizeaza proiect<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Sef Birou RUNOS, din data de 19.07.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultatul verificarii dosarelor depuse la concursul pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Municipal Campulung, din data de 17.07.2023

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Sef Birou RUNOS, din data de 12.07.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatul la examenul organizat pentru promovarea din functia de muncitor calificat III instalator in functia de muncitor calificat II instalator, din data de 07.07.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la examenul organizat pentru promovarea din functia de muncitor calificat III instalator in functia de muncitor calificat II instalator, din data de 03.07.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    BORDEROU cu rezultatele finale, pentru recrutarea si selectia de personal angajat in afara organigramei, in cadrul proiectului „Dezvoltare locala în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Campulung", cod SMIS 155642:

>>Descarca borderou final<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Sef Birou RUNOS

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, tematica / bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal cu rezultatul la exemenul organizat pentru promovarea din functia de inginer II in inginer I, in cadrul Compartimentului Tehnic, din data de 26.06.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    BORDEROU cu rezultatul la proba interviu, pentru recrutarea si selectia de personal angajat in afara organigramei, in cadrul proiectului „Dezvoltare locala în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Campulung", cod SMIS 155642 pentru urmatoarele posturi de natura contractuala:

- Medic medicina generala P2 A3.4 – 2 posturi >>Descarca borderou<<

- Asistent medical generalist P2 A3.4 – 4 posturi >>Descarca borderou<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza examen de promovare in functie a urmatorului personal contractual :

- 1 post muncitor calificat III instalator in functia de muncitor calificat II instalator

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisele postului anexate.


>>Descarca anunt, tematica / bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    BORDEROU cu "selectia dosarelor" depuse de candidati pana la data de 19.06.2023, pentru recrutarea si selectia de personal angajat in afara organigramei, in cadrul proiectului „Dezvoltare locala în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Campulung", cod SMIS 155642 pentru urmatoarele posturi de natura contractuala:

- Medic medicina generala P2 A3.2 – 2 posturi

- Medic medicina generala P2 A3.4 – 2 posturi

- Medic stomatolog P2 A3.4 – 1 post

- Medic pediatru P2 A3.4 – 1 post

- Medic specialist (specialitate medicala) P2 A3.2 – 1 post

>>Descarca borderou<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    BORDEROU cu "selectia dosarelor" depuse de candidati pana la data de 19.06.2023, pentru recrutarea si selectia de personal angajat in afara organigramei, in cadrul proiectului „Dezvoltare locala în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Campulung", cod SMIS 155642 pentru urmatoarele posturi de natura contractuala:

- Asistent medical generalist P2 A3.2 – 2 posturi

- Asistent medical generalist P2 A3.3 – 4 posturi

- Asistent medical generalist P2 A3.4 – 4 posturi

- Infirmier/infirmiera P2 A3.2 – 2 posturi

>>Descarca borderou<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la examenul organizat pentru promovarea din functia de inginer II in inginer I, in cadrul Compartimentului Tehnic, din data de 19.06.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT privind recrutarea si selectia de personal angajat in afara organigramei, in cadrul proiectului Dezvoltare Locala în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiului Campulung” , Cod SMIS 155642

    Spitalul Municipal Campulung in calitate de partener in proiectul intitulat: ”Dezvoltare locala in zonele urbane marginalizate din Municipiul Campulung”, cod SMIS 155642, proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, scoate la concurs, in vederea incadrarii pe perioada determinata, in conditiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Procedurii interne de recrutare si selectie a personalului angajat in afara organigramei, in cadrul unor proiecte cu finantare europeana, urmatoarele posturi de natura contractuala:

- Medic medicina generala P2 A3.2 – 2 posturi

- Medic medicina generala P2 A3.4 – 2 posturi

- Medic stomatolog P2 A3.4 – 1 post

- Medic pediatru P2 A3.4 – 1 post

- Medic specialist (specialitate medicala) P2 A3.2 – 1 post

- Asistent medical generalist P2 A3.2 – 2 posturi

- Asistent medical generalist P2 A3.3 – 4 posturi

- Asistent medical generalist P2 A3.4 – 4 posturi

- Infirmier/infirmiera P2 A3.2 – 2 posturi

Perioada de angajare: perioada determinata – cuprinsa intre data semnarii contractului individual de munca si 31.12.2023


>>Descarca anunt<<

>>Descarca procedura<<

>>Descarca anexa 1 - cerere de inscriere<<

>>Descarca anexa 2 - declaratie pe proprie raspundere privind antecedentele penale<<

>>Descarca anexa 3 - declaratie pe proprie raspundere privind starea de sanatate<<

>>Descarca anexa 3 - declaratie pe proprie raspundere privind disponibilitatea timpului alocat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza examen de promovare in functie a urmatorului personal contractual :

- 1 post inginer II in inginer I din cadrul Compartimentului Tehnic

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisele postului anexate.


>>Descarca anunt, tematica / bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Spitalului Municipal Campulung organizeaza CONCURS pentru ocuparea functiei de manager-persoana fizica in perioada 07.06.2023 - 28.07.2023

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicate, cu modificarile si completarile ulterioare, si Dispozitia Primarului Municipiului Campulung nr. 464/31.05.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Municipal Campulung, in acord cu prevederile Ordinului MS nr. 1520/22.12.2026.

>>Descarca anunt, regulament si bibliografie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal final si centralizator nominal la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de Economist specialist IA in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate din 23.05.2023:

>>Descarca proces verbal si centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de Economist specialist IA in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, din data de 19.05.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT

    Avand in vedere ca in data de 15.05.2023 a fost publicata in Monitorul Oficial partea I, nr. 415 din 15.05.2023 Ordonanta de Urgenta nr. 34 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, in temeiul art. IV, alin. (6), pentru posturile pentru care s-a afisat rezultatul selectiei dosarelor de concurs anterior intrarii in vigoare a OUG 34/15.05.2023, se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicarii anuntului privind concursul.

Astfel, pentru concursul de ocuparea a 2 posturi de economist specialist I A, procedura de ocupare a posturilor continua, proba scrisa si interviul de selectie urmand sa se desfasoare conform calendarului publicat initial

>>Descarca anunt<<


    Pentru posturile pentru care nu s-a afisat rezultatul selectiei dosarelor de concurs, incepand cu data intrarii in vigoare a OUG 34/15.05.2023, se suspenda procedurile de ocupare a acestora, cu exceptia posturilor unice. In temeiul art. 64 din H.G. 1336/2022, spitalul urmeaza sa informeze candidatii inscrisi despre aceasta situatie.

>>Descarca anunt suspendare concursuri<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de Economist specialist IA in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, din data de 16.05.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 2 posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de ingrijitor la Sectia Oncologie

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 7 posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de infirmier debutant, din care 2 posturi la Sectia Oncologie si 5 posturi la Compartiment Primire Urgente

    Principalele cerinte ale posturilor sunt cuprinse în fisele de post anexate.


>>Descarca anunt, bibliografie si fise de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 4 posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de infirmiera, din care 1 post la Sectia Cardiologie, 1 post la Compartiment Chirurgie Plastica, 1 post la Compartiment Oftalmologie si 1 post la Compartiment Psihiatrie

    Principalele cerinte ale posturilor sunt cuprinse în fisele de post anexate.


>>Descarca anunt, bibliografie si fise de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de Economist specialist IA in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, din data de 08.05.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat II - bucatar la Bloc Alimentar

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT

    Avand in vedere existenta unor omisiuni si inadvertente in anunturile publicate, va informam ca procedura de scoatere la concurs a posturilor mentionate mai jos va fi ANULATA, urmand a fi demarata o noua procedura de scoatere la concurs in perioada imediat urmatoare a posturilor vacante.

- Concurs pentru ocuparea posturilor de infirmiera, pe perioada determinata la Blocul Operator din data de 09.05.2023;

- Concurs pentru ocuparea a 4 posturi de infirmiera, pe perioada nedeterminata (psihiatrie, oftalmologie, chirurgie plastica, cardiologie) din data de 22.05.2023;

- Concurs pentru ocuparea a 2 posturi de ingrijitoare , pe perioada nedeterminata la oncologie din data de 22.05.2023;

- Concurs pentru ocuparea unui post de ingrijitoare, pe perioada determinata la psihiatrie din data de 15.05.2023;

- Concurs pentru ocuparea a 7 posturi de infirmiera debutant, pe perioada nedeterminata din data de 22.05.2023;

- Concurs pentru ocuparea a 4 posturi de brancardier la CPU pe perioada nedeterminata.


>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant pe perioada determinata de Consilier Juridic IA la Compartimentul Juridic din 28.04.2023:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 12 posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de asistent medical generalist debutant ( Sectia Oncologie, Compartiment Primire Urgente, Compartiment Chirurgie Plastica, Sectia Neonatologie, Sectia Cardiologie)

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 2 posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de asistent medical principal la Sectia Neonatologie

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal final la examenul de promovare in functie a personalului contractual din cadrul Blocului Alimentar din 27.04.2023:

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant pe perioada determinata de Consilier Juridic IA la Compartimentul Juridic, din data de 26.04.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 2 posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de ingrijitor la Sectia Oncologie

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 4 posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de infirmiera, din care 1 post la Sectia Cardiologie, 1 post la Compartiment Chirurgie Plastica, 1 post la Compartiment Oftalmologie si 1 post la Compartiment Psihiatrie

    Principalele cerinte ale posturilor sunt cuprinse în fisele de post anexate.


>>Descarca anunt, bibliografie si fise de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post temporar vacant pe perioada determinata de ingrijitor la Compartiment Psihiatrie

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 7 posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de infirmier debutant, din care 2 posturi la Sectia Oncologie si 5 posturi la Compartiment Primire Urgente

    Principalele cerinte ale posturilor sunt cuprinse în fisele de post anexate.


>>Descarca anunt, bibliografie si fise de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant pe perioada determinata de Consilier Juridic IA la Compartimentul Juridic, din data de 21.04.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 2 posturi temporar vacante pe perioada determinata de infirmiera la Blocul operator central

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, tematica / bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la concursul organizat pentru promovarea in functie a personalului contractual din cadrul Blocului Alimentar, din data de 21.04.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 2 posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de Economist specialist IA in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, tematica / bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pe perioada determinata de Consilier Juridic IA la Compartimentul Juridic, din data de 11.04.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Erata la anuntul privind examenul de promovare in functie pentru personalul contractual din cadrul Blocului Alimentar:


>>Descarca erata<<

----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza examen de promovare in functie a urmatorului personal contractual din cadrul Blocului Alimentar:

- 1 post de muncitor calificat II in muncitor calificat I

- 1 post de muncitor calificat III in muncitor calificat II

- 1 post de muncitor calificat IV in muncitor calificat III

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisele postului anexate.


>>Descarca anunt, tematica / bibliografie si fise de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Centralizator nominal la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pe perioada nedeterminata de Asistent medical sef la Laboratorul de Analize Medicale, din data de 05.04.2023

>>Descarca centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pe perioada nedeterminata de Asistent medical sef la Laboratorul de Analize Medicale, din data de 04.04.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post temporar vacant pe perioada determinata de Consilier Juridic IA la Compartimentul Juridic

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, tematica / bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pe perioada nedeterminata de Asistent medical sef la Laboratorul de Analize Medicale, din data de 30.03.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Economist specialist IA in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, din data de 22.03.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal contestatie dupa proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Operator Calculator I in cadrul Compartimentului de Primiri Urgente, din data de 22.03.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant pe perioada nedeterminata de Asistent medical sef la Laboratorul de Analize Medicale, din data de 21.03.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Operator Calculator I in cadrul Compartimentului de Primiri Urgente, din data de 20.03.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Economist specialist IA in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, din data de 17.03.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal final la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Referent de specialitate I (S) in cadrul Serviciului de Evaluare si Statistica Medicala, din data de 13.03.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Operator Calculator I in cadrul Compartimentului de Primiri Urgente, din data de 09.03.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba practica la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Referent de specialitate I (S) in cadrul Serviciului de Evaluare si Statistica Medicala, din data de 08.03.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post vacant pe perioada nedeterminata de Asistent medical sef la Laboratorul de Analize Medicale

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, tematica / bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Economist specialist IA in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, tematica / bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Referent de specialitate I (S) in cadrul Serviciului de Evaluare si Statistica Medicala, din data de 03.03.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Operator Calculator I in cadrul Compartimentului de Primiri Urgente

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, tematica / bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Referent de specialitate I (S) in cadrul Serviciului de Evaluare si Statistica Medicala, din data de 22.02.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Registrator medical principal in cadrul Serviciului de Evaluare si Statistica Medicala, din data de 20.02.2023

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Referent de specialitate I (S) in cadrul Serviciului de Evaluare si Statistica Medicala

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, tematica / bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Erata la anuntul privind concursul organizat de ocupare a unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Registrator medical principal in cadrul Serviciului de Evaluare si Statistica Medicala:


>>Descarca erata<<

----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Registrator medical principal in cadrul Serviciului de Evaluare si Statistica Medicala

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, tematica / bibliografie si fisa de post<<


---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------