DATE STATISTICE


Servicii medicale realizate anual

Anul
2012
2014
2016
2018
2020
Anul
2013
2015
2017
2019
2021

Raport de evaluare a satisfacției pacienților Spitalului Municipal Câmpulung

>Raport semestrul II an 2016

>Raport semestrul I an 2016

>Raport trimestrul II an 2015

>Raport trimestrul I an 2015

>Raport semestrul II an 2014


Centralizator al chestionarelor de satisfacției a pacienților Spitalului Municipal Câmpulung

>Centralizator semestrul I an 2019

>Centralizator semestrul II an 2014


Indicatori de performanta ai spitalului

>Indicatori ai morbidității spitalizate

>Evolutia cazurilor de spitalizare continua si a ICM-ului

>Evolutia cazurilor de spitalizare de zi