SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG

CONCURSURI ANGAJARE / PROMOVARE
----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la examenul organizat pentru promovarea din functia de muncitor calificat IV - bucatar in muncitor calificat III - bucatar in cadrul Blocului Alimentar, din data de 22.02.2024

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu H.G. nr. 1336/2022, organizeaza examen de promovare in functie a urmatorului personal contractual :

- 2 posturi de muncitor calificat IV - bucatar in muncitor calificat III - bucatar din cadrul Blocului Alimentar

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisele postului anexate.


>>Descarca anunt<<


>> Descarca tematica / bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    In conformitate cu prevederile art. 21(4) din regulamentul de organizare si desfasurare al concursului pentru ocuparea functiei de Manager - persoana fizica la Spitalul Municipal Campulung, s-a publicat pe site-ul Spitalului Municipal Campulung "Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea functiei de Manager persoana fizica la Spitalul Municipal Campulung", in data de 25.01.2024, ora 10:20:

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    In conformitate cu prevederile art. 8 lit. j) din regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de Manager - persoana fizica la Spitalul Municipal Campulung, s-a publicat pe site-ul Spitalului Municipal Campulung "Rezultatul in urma desfasurarii probei referitoare la sustinerea publica a proiectului de management la concursul organizat pentru ocuparea functiei de Manager persoana fizica la Spitalul Municipal Campulung", in data de 22.01.2024, ora 12:45:

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    In conformitate cu prevederile art. 13 alin (6) din regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de Manager - persoana fizica la Spitalul Municipal Campulung, s-a publicat pe site-ul Spitalului Municipal Campulung proiectul de management al candidatului cod 401, in data de 17.01.2024, ora 15:55:

>>Vizualizeaza proiect candidat COD 401<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultatul analizei contestatiilor depuse la concursul pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Municipal Campulung, din data de 11.01.2024, afisat la ora 15:50

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultatul verificarii dosarelor depuse la concursul pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Municipal Campulung, din data de 09.01.2024

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    BORDEROU cu rezultatele finale, pentru recrutarea si selectia de personal angajat in afara organigramei, in cadrul proiectului „Dezvoltare locala în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Campulung", cod SMIS 155642:

>>Descarca borderou final<<


---------------------------------------------------------------------------------------

    BORDEROU cu rezultatul la proba interviu, pentru recrutarea si selectia de personal angajat in afara organigramei, in cadrul proiectului „Dezvoltare locala în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Campulung", cod SMIS 155642 pentru urmatoarele posturi de natura contractuala:

- Asistent medical generalist P2 A3.2 – 2 posturi

- Asistent medical generalist P2 A3.3 – 4 posturi

- Asistent medical generalist P2 A3.4 – 3 posturi

>>Descarca borderou<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    BORDEROU cu "selectia dosarelor" depuse de candidati pana la data de 07.12.2023, pentru recrutarea si selectia de personal angajat in afara organigramei, in cadrul proiectului „Dezvoltare locala în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiul Campulung", cod SMIS 155642 pentru urmatoarele posturi de natura contractuala:

- Asistent medical generalist P2 A3.2 – 2 posturi

- Asistent medical generalist P2 A3.3 – 4 posturi

- Asistent medical generalist P2 A3.4 – 3 posturi

- Infirmier/infirmiera P2 A3.2 – 2 posturi

>>Descarca borderou<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Spitalului Municipal Campulung organizeaza CONCURS pentru ocuparea functiei de manager-persoana fizica in perioada 08.12.2023 - 25.01.2024

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicate, cu modificarile si completarile ulterioare, si Dispozitia Primarului Municipiului Campulung nr. 464/31.05.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Municipal Campulung, in acord cu prevederile Ordinului MS nr. 1520/22.12.2026.

>>Descarca anunt si bibliografie<<

 >>Descarca regulament<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT privind recrutarea si selectia de personal angajat in afara organigramei, in cadrul proiectului Dezvoltare Locala în Zonele Urbane Marginalizate din Municipiului Campulung” , Cod SMIS 155642

    Spitalul Municipal Campulung in calitate de partener in proiectul intitulat: ”Dezvoltare locala in zonele urbane marginalizate din Municipiul Campulung”, cod SMIS 155642, proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, scoate la concurs, in vederea incadrarii pe perioada determinata, in conditiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Procedurii interne de recrutare si selectie a personalului angajat in afara organigramei, in cadrul unor proiecte cu finantare europeana, urmatoarele posturi de natura contractuala:

- Asistent medical generalist P2 A3.2 – 2 posturi

- Asistent medical generalist P2 A3.3 – 4 posturi

- Asistent medical generalist P2 A3.4 – 3 posturi

- Infirmier/infirmiera P2 A3.2 – 2 posturi

Perioada de angajare: perioada determinata – cuprinsa intre data semnarii contractului individual de munca si 31.12.2023

Data limita depunere dosare candidati - 07.12.2023 ora 15:30


>>Descarca anunt<<

>>Descarca procedura<<

>>Descarca anexa 1 - cerere de inscriere<<

>>Descarca anexa 2 - declaratie pe proprie raspundere privind antecedentele penale<<

>>Descarca anexa 3 - declaratie pe proprie raspundere privind starea de sanatate<<

>>Descarca anexa 3 - declaratie pe proprie raspundere privind disponibilitatea timpului alocat<<


---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------