SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG

CONCURSURI ANGAJARE / PROMOVARE
ANUNT IMPORTANT
In atentia tuturor candidatilor inscrisi la concursurile organizate de Spitalul Municipal Campulung si a comisiilor de concurs

    Candidatii vor face dovada unui test RT-PCR negativ nu mai vechi de 72 de ore sau a unui test antigen rapid negativ nu mai vechi de 48 de ore, efectuat de un laborator autorizat. Exista posibilitatea testarii cu test antigen rapid, contracost (50 lei), inainte de concurs, cu mentiunea ca este necesara prezentarea candidatilor cu 1 ora inainte de concurs.

>>Descarca anunt<<

----------------------------------------------------------------------------------------

    Centralizator nominal la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata de asistent medical debutant de laborator PL in cadrul Laboratorului de analize medicale cu punct de recoltare in Ambulatoriul integrat, din data de 02.08.2022

>>Descarca centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata de asistent medical debutant de laborator PL in cadrul Laboratorului de analize medicale cu punct de recoltare in Ambulatoriul integrat, din data de 28.07.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata de asistent medical debutant de laborator PL in cadrul Laboratorului de analize medicale cu punct de recoltare in Ambulatoriul integrat, din data de 25.07.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata de asistent medical debutant de laborator PL in cadrul Laboratorului de analize medicale cu punct de recoltare in Ambulatoriul integrat, din data de 15.07.2022

>>Descarca proces verbal si metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    In conformitate cu prevederile Ord. M.S.P. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Municipal Campulung scoate la concurs / examen urmatoarea functie publicata in „Viata Medicala” nr. 26/01.07.2022: :

--- sef LSectie Boli Infectioase;

    Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in termen de minimum 30 de zile si maximum 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.

    Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al unitatii, telefon 0248510100/ int.101

>>Descarca anunt<<

----------------------------------------------------------------------------------------

    In conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, Spitalul Municipal Campulung scoate la concurs / examen urmatoarele posturi vacante publicate in „ Viata Medicala” nr. 26/01.07.2022:

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea Cardiologie la Sectia Cardiologie;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea ORL la Compartiment ORL;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Neonatologie la Sectia Neonatologie;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Medicina generala, avand competenta/ atestat in Medicina de urgenta la CPU;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Medicina de urgenta la CPU;

--- trei posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea Pediatrie la Sectia Pediatrie;

--- trei posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea Medicina interna la Sectia Medicina interna;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Obstetrica Ginecologie la sectia Obstetrica Ginecologie;

    Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.


    In conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, Spitalul Municipal Campulung scoate la concurs / examen urmatoarele posturi vacante publicate in „ Viata Medicala” nr. 26/01.07.2022:

--- un post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea Obstetrica Ginecologie la sectia Obstetrica Ginecologie;

--- un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea chirurgie Vasculara la Compartiment Chirurgie Vasculara;

--- un post de medic rezident ultimul an confirmat in specialitatea ATI la Sectia ATI;

--- un post cu norma intreaga de medic confirmat in specialitatea Medicina Generala la Serviciul de management al Calitatii Serviciilor Medicale;

--- un post cu norma intreaga de biolog specialist la Laboratorul de analize medicale.;


>>Descarca anunturi<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 2 posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata de asistent medical debutant de laborator PL in cadrul Laboratorului de analize medicale cu punct de recoltare in Ambulatoriul integrat

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, tematica / bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post de economist specialist I A in cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, post contractual temporar vacant pe perioada determinata

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 2 posturi contractuale vacante pe perioada nedeterminata de asistent medical principal de laborator PL in cadrul Laboratorului de analize medicale cu punct de recoltare in Ambulatoriul integrat

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, tematica / bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Centralizator nominal la concursul organizat pentru ocuparea unui post de Sef Birou Aprovizionare - economist specialist I A / referent de specialitate I (S), post contractual vacant pe perioada nedeterminata, din data de 29.06.2022

>>Descarca centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post de Sef Birou Aprovizionare - economist specialist I A / referent de specialitate I (S), post contractual vacant pe perioada nedeterminata, din data de 27.06.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea unui post de Sef Birou Aprovizionare - economist specialist I A / referent de specialitate I (S), post contractual vacant pe perioada nedeterminata, din data de 22.06.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie la concursul organizat pentru ocuparea unui post de Sef Birou Aprovizionare - economist specialist I A / referent de specialitate I (S), post contractual vacant pe perioada nedeterminata, din data de 14.06.2022

>>Descarca proces verbal si metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Centralizator nominal la concursul organizat pentru ocuparea a 3 posturi de infirmiera la Sectia Boli Infectioase, Sectia ATI si Sectia Cardiologie, posturi contractuale, temporar vacante, pe perioada determinata din data de 08.06.2022

>>Descarca centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultat final la examenul de ocupare a unui post contractual vacant de medic specialist in specialitatea Chirurgie generala din data de 07.06.2022

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea a 3 posturi de infirmiera la Sectia Boli Infectioase, Sectia ATI si Sectia Cardiologie, posturi contractuale, temporar vacante, pe perioada determinata din data de 06.06.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea a 3 posturi de infirmiera la Sectia Boli Infectioase, Sectia ATI si Sectia Cardiologie, posturi contractuale, temporar vacante, pe perioada determinata din data de 31.05.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultat final la examenul de promovare in functia de muncitor calificat II - liftier din cadrul Spitalului Municipal Campulung din data de 31.05.2022

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultat final la examenul de promovare in functia de muncitor calificat I - fochist la centrala termica din cadrul Spitalului Municipal Campulung din data de 30.05.2022

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post de Sef Birou Aprovizionare - economist specialist I A / referent de specialitate I (S), post contractual vacant pe perioada nedeterminata

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie la concursul organizat pentru ocuparea a 3 posturi de infirmiera la Sectia Boli Infectioase, Sectia ATI si Sectia Cardiologie, posturi contractuale, temporar vacante, pe perioada determinata, din data de 23.05.2022

>>Descarca proces verbal si metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Procese verbale selectie dosare la concursurile organizate de promovare in functie a urmatorului personal contractual din data de 23.05.2022

- 1 post de muncitor calificat III - liftier in muncitor calificat II - liftier din cadrul Spitalului Municipal Campulung

>>Descarca proces verbal<<

- 1 post de muncitor calificat II - fochist in muncitor calificat I - fochist la centrala termica din cadrul Spitalului Municipal Campulung

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de Analist II in cadrul Biroului informatica

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist Chirurgie generala, din data de 20.05.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea Nr. 8, judetul Arges, in conformitate cu “Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a concursului/ examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal Campulung”, inregistrat cu numarul 8473/13.05.2015 si aprobat prin Hotararea Comitetului Director nr. 8839/18.05.2015, organizeaza concursuri de promovare in functie a urmatorului personal contractual:

- 1 post de muncitor calificat III - liftier in muncitor calificat II - liftier din cadrul Spitalului Municipal Campulung

- 1 post de muncitor calificat II - fochist in muncitor calificat I - fochist la centrala termica din cadrul Spitalului Municipal Campulung

    Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 20 mai 2022, ora 15.00 la Secretariat.>>Descarca anunt, tematica si fisa postului<<

----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 3 posturi de infirmiera la Sectia Boli Infectioase, Sectia ATI si Sectia Cardiologie, posturi contractuale, temporar vacante, pe perioada determinata

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultat final la concursul / examenul pentru ocuparea functiei de sef Laborator de radiologie si imagistica medicala, din data de 13.05.2022

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultat final la concursul / examenul pentru ocuparea functiei de sef Laborator de analize medicale (chimist), din data de 12.05.2022

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal la finalizarea probei Interviu - Sustinerea Proiectului de Management, la concursul pentru ocuparea functiei de sef Laborator radiologie si imagistica medicala, din data de 11.05.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    REGULAMENT de organizare si desfasurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioada nedeterminata, pentru personalul care a ocupat fara concurs posturi de executie, pe perioada determinata, in perioada starii de alerta sau a situatiilor de risc epidemiologic si biologic, din data de 10.05.2022

>>Descarca regulament<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal la finalizarea probei Interviu - Sustinerea Proiectului de Management, la concursul pentru ocuparea functiei de sef Laborator de analize medicale (chimist), din data de 05.05.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba interviu, proces verbal final si centralizator la concursul organizat pentru ocuparea unui post de consilier juridic IA la Compartimentul Juridic, post temporar vacant contractual pe perioada determinata din data de 27.04.2022

>>Descarca<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea unui post de consilier juridic IA la Compartimentul Juridic, post temporar vacant contractual pe perioada determinata din data de 19.04.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie la concursul organizat pentru ocuparea unui post de consilier juridic IA la Compartimentul Juridic, post temporar vacant contractual pe perioada determinata din data de 11.04.2022

>>Descarca proces verbal si metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal final si centralizator la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - zidar din data de 04.04.2022

>>Descarca proces verbal si centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal final si centralizator la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de infirmiera la: Comaprtiment Reumatologie (1 post), Compartiment Primire Urgente (1 post), Sectia Medicina Interna (1 post) din data de 04.04.2022

>>Descarca proces verbal si centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal final si centralizator la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de economist debutant in cadrul Biroului Achizitii publice, contractare din data de 04.04.2022

>>Descarca proces verbal si centralizator<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post de consilier juridic IA la Compartimentul Juridic, post temporar vacant contractual pe perioada determinata

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea unui post de asistent medical sef la Sectia Chirurgie generala, post contractual vacant pe perioada nedeterminata din data de 31.03.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de economist debutant in cadrul Biroului Achizitii publice, contractare din data de 31.03.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de infirmiera la: Comaprtiment Reumatologie (1 post), Compartiment Primire Urgente (1 post), Sectia Medicina Interna (1 post) din data de 31.03.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - zidar din data de 31.03.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de infirmiera la: Comaprtiment Reumatologie (1 post), Compartiment Primire Urgente (1 post), Sectia Medicina Interna (1 post) din data de 28.03.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de economist debutant in cadrul Biroului Achizitii publice, contractare din data de 28.03.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal proba scrisa la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - zidar din data de 28.03.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    In conformitate cu prevederile Ord. M.S.P. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Municipal Campulung scoate la concurs / examen urmatoarele functii :

--- sef Laborator de radiologie si imagistica medicala;

--- sef Laborator de analize medicale (chimist);

    Pentru functia de sef laborator de analize medicale, la concurs se pot prezenta chimisti cu cel putin 5 ani in specialitatea respectiva. Vechimea in specialitate decurge de la data confirmarii si incadrarii ca specialist.

    Pentru functia de sef laborator radiologie si imagistica medicala, la concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea postului, specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt confirmati prin ordin al m.s.p. ( vechimea in specialitate decurge de la data confirmarii si incadrarii ca specialist).

    Persoanele sanctionate in ultimii 2 ani de unitatile la care au fost angajate sau de OBBCSSR/Colegiul Medicilor din Romania ( dupa caz), precum si cele carora le-a incetat contractul de administrare in conditiile stabilite la art.5, lit. b), c) sau d) din Ord. m.s. nr. 1406/2006, sau cele care au implinit varsta de pensionare conform legii, nu pot participa la concurs.

    Concursul sau examenul va consta in urmatoarele probe: interviu – sustinerea proiectului de management, proba scrisa, proba clinica sau practica.

    Proba scrisa a concursului se sustine dupa subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundara aferenta.

    Proba clinica sau proba practica se sustine pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de chimist/ medic specialist.

    Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii, in termen de 15 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in termen de minimum 30 de zile si maximum 90 de zile de la publicarea in „Viata medicala”.

    Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al unitatii, telefon 0248510100/ int.101

>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    In conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, Spitalul Municipal Campulung scoate la concurs / examen urmatoarele posturi vacante publicate in „ Viata Medicala” nr. 12/25.03.2022:

--- un post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea Cardiologie la Sectia Cardiologie;

--- un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Oftalmologie la Compartiment Oftalmologie;

--- un post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea Epidemiologie la C.P.I.A.A.M;

--- un post cu norma intreaga de medic primar confirmat in specialitatea Boli Infectioase la Sectia Boli Infectioase;

--- un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea Chirurgie generala la Sectia Chirurgie generala;

--- un post cu norma intreaga de medic specialist confirmat in specialitatea ORL la Compartiment ORL;

    Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.


    De asemenea, scoate la concurs / examen urmatoarele posturi vacante republicate in „ Viata Medicala” nr. 12/25.03.2022:

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Neonatologie la Sectia Neonatologie;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Medicina generala, avand competenta/ atestat in Medicina de urgenta la CPU;

--- doua posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea Medicina de urgenta la CPU;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Oncologie medicala la Compartimentul Oncologie medicala;

--- trei posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea Pediatrie la Sectia Pediatrie;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Neurologie la Compartimentul Neurologie;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Cardiologie la Sectia Cardiologie;

--- trei posturi cu norma intreaga de medic in specialitatea Medicina interna la Sectia Medicina interna;

--- un post cu norma intreaga de medic in specialitatea Obstetrica Ginecologie la sectia Obstetrica Ginecologie;

    Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist in specialitatea postului.

    Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia acestui anunt, iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea anuntului in „Viata Medicala” .

    Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al unitatii, telefon 0248510100/ int.101

>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie la concursul organizat pentru ocuparea unui post de asistent medical sef la Sectia Chirurgie generala, post contractual vacant pe perioada nedeterminata din data de 22.03.2022

>>Descarca proces verbal si metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie la concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de infirmiera la: Comaprtiment Reumatologie (1 post), Compartiment Primire Urgente (1 post), Sectia Medicina Interna (1 post) din data de 18.03.2022

>>Descarca proces verbal si metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de economist debutant in cadrul Biroului Achizitii publice, contractare din data de 18.03.2022

>>Descarca proces verbal si metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare si metodologie la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - zidar din data de 18.03.2022

>>Descarca proces verbal si metodologie<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultat final la examenul de promovare in functia de operator II din cadrul farmaciei cu circuit inchis s Spitalului Municipal Campulung din data de 15.03.2022

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la concursul organizat de promovare in functia de operator II din cadrul farmaciei cu circuit inchis s Spitalului Municipal Campulung din data de 08.03.2022

>>Descarca proces verbal<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post de asistent medical sef la Sectia Chirurgie generala, post contractual vacant pe perioada nedeterminata

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de economist debutant

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 3 posturi contractual vacante pe perioada nedeterminata de infirmiera la: Comaprtiment Reumatologie (1 post), Compartiment Primire Urgente (1 post), Sectia Medicina Interna (1 post).

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea nr.8, judetul Arges, in conformitate cu Hotararea nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a:

- 1 post contractual vacant pe perioada nedeterminata de muncitor calificat I - zidar.

    Principalele cerinte ale postului sunt cuprinse în fisa postului anexata.


>>Descarca anunt, bibliografie si fisa de post<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, str. Dr. Costea Nr. 8, judetul Arges, in conformitate cu “Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a concursului/ examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Spitalului Municipal Campulung”, inregistrat cu numarul 8473/13.05.2015 si aprobat prin Hotararea Comitetului Director nr. 8839/18.05.2015, organizeaza concursuri de promovare in functie a urmatorului personal contractual:

- 1 post de operator III in operator II din cadrul farmaciei cu circuit inchis s Spitalului Municipal Campulung

    Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 07 martie 2022, ora 15.00 la Secretariat.>>Descarca anunt, tematica si fisa postului<<

----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultat final la examenul de ocupare a unui post contractual vacant de medic specialist in specialitatea Medicina interna din data de 03.02.2022

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultat final la examenul de ocupare a unui post contractual vacant de medic in specialitatea Obstetrica-ginecologie din data de 01.02.2022

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultat final la examenul de ocupare a unui post contractual vacant de medic in specialitatea Endocrinologie din data de 21.01.2022

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Rezultat final la examenul de ocupare a unui post vacant de medic in specialitatea ATI din data de 20.01.2022

>>Descarca rezultat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Proces verbal selectie dosare la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor de medic in specialitatea ATI, OG, Endocrinologie si a postului de medic specialist Medicina interna, din data de 12.01.2022

>>Descarca proces verbal<<


---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------