DATE STATISTICE


Servicii medicale realizate anual

Anul
2012
2014
2016
2018
2020
Anul
2013
2015
2017
2019
2021

Indicatori de performanta ai spitalului

>Indicatori ai morbiditatii spitalizate 2015-2020

>Indicatori ai morbiditatii spitalizate 2010-2014

>Evolutia cazurilor de spitalizare continua si a ICM-ului 2017-2020

>Evolutia cazurilor de spitalizare continua si a ICM-ului 2010-2014

>Evolutia cazurilor de spitalizare de zi 2017-2020

>Evolutia cazurilor de spitalizare de zi 2010-2014


Raport de evaluare a satisfacției pacientilor Spitalului Municipal Câmpulung

>Raport semestrul II an 2016

>Raport semestrul I an 2016

>Raport trimestrul II an 2015

>Raport trimestrul I an 2015

>Raport semestrul II an 2014


Centralizator al chestionarelor de satisfactiei a pacientilor Spitalului Municipal Câmpulung

>Centralizator semestrul I an 2019

>Centralizator semestrul II an 2014