INFORMATII PENTRU PERSONALUL ADMINISTRATIV DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CAMPULUNG SI AMBULATORIU DE SPECILITATE


------------------------------------------------------------------------------------------

     Documente necesare incheierii contractelor cu CAS pentru anul 2021

>>Descarca documente ambulator<<

>>Descarca documente spital<<


------------------------------------------------------------------------------------------