SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG

ANUNTURI


----------------------------------------------------------------------------------------

    Incepand cu data de 04.09.2023, programul de lucru pentru personalul tehnic, economic si administrativ (TESA) se modifica conform Actului aditional nr.1 la Regulamentul Intern al Sitalului Municipal Campulung dupa cum urmeaza:

- Luni - Joi : 7:30 - 16:00

- Vineri: 8:00 - 14:00

Actul aditional poate fi consultat in sectiunea Prezentare - Regulament intern si regulament de functionare.

----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT privind recrutarea si selectia de personal angajat in afara organigramei, in cadrul proiectului "Dezvoltare Locala in Zonele Urbane Marginalizate din Municipiului Campulung", Cod SMIS 155642

    Spitalul Municipal Campulung in calitate de partener in proiectul intitulat: "Dezvoltare locala in zonele urbane marginalizate din Municipiul Campulung", cod SMIS 155642, proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, scoate la concurs, in vederea incadrarii pe perioada determinata, in conditiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Procedurii interne de recrutare si selectie a personalului angajat in afara organigramei, in cadrul unor proiecte cu finantare europeana, urmatoarele posturi de natura contractuala:

- Medic medicina generala P2 A3.2 - 2 posturi

- Medic medicina generala P2 A3.4 - 2 posturi

- Medic stomatolog P2 A3.4 - 1 post

- Medic pediatru P2 A3.4 - 1 post

- Medic specialist (specialitate medicala) P2 A3.2 - 1 post

- Asistent medical generalist P2 A3.2 - 2 posturi

- Asistent medical generalist P2 A3.3 - 4 posturi

- Asistent medical generalist P2 A3.4 - 4 posturi

- Infirmier/infirmiera P2 A3.2 - 2 posturi

Perioada de angajare: perioada determinata - cuprinsa intre data semnarii contractului individual de munca si 31.12.2023


>>Descarca anunt<<

>>Descarca procedura<<

>>Descarca anexa 1 - cerere de inscriere<<

>>Descarca anexa 2 - declaratie pe proprie raspundere privind antecedentele penale<<

>>Descarca anexa 3 - declaratie pe proprie raspundere privind starea de sanatate<<

>>Descarca anexa 3 - declaratie pe proprie raspundere privind disponibilitatea timpului alocat<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Incepand cu data de 16.11.2022, eliberarea adeverintelor / documentelor din arhiva spitalului se va face in baza cererii tip de mai jos insotita de setul minim de documente necesare pentru identificarea solicitantului specificate in cerere. Cererea de eliberare a documentelor completata cat mai lizibil de solicitant, impreuna cu documentele anexate (copie BI / CI, copie carte de munca), se va depune la secretariatul institutiei.

>>>Descarca model cerere<<<

----------------------------------------------------------------------------------------

    Incepand cu data de 05.10.2021, tarifele pentru urmatoarele investigatii efectuate la cererea pacientilor contra cost, vor fi de:

- Test rapid antigen SARS CoV 2 - 50 lei

- Test anticorpi IgG SARS CoV 2 chemiluminiscenta - 70 lei

- Test RT PCR SARS CoV 2 cu rezultat in limba romana sau limba engleza - 175 lei

- D - Dimeri - 60 lei

----------------------------------------------------------------------------------------

INVITATIE

In atentia asociatiilor de pacienti interesate sa-si desemneze membri in Consiliului Etic al Spitalului Municipal Campulung

>>>Mai multe informatii<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

INVITATIE

In atentia asociatiilor de pacienti interesate sa se implice in activitatea Consiliului Etic al Spitalului Municipal Campulung

>>>Mai multe informatii<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

Spitalul Municipal Campulung ofera la cerere testare pentru antigen rapid SARS CoV-2 si dozare anticorpi anti-SARS CoV-2 de tip IgG

>>>Mai multe informatii<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

Spitalul Municipal Campulung, Judetul Arges, este beneficiar in proiectul cu titlul : "Consolidarea capacitatii sistemului medical public de gestionare a situatiei de urgenta cauzata de criza COVID-19" cod SMIS 138251

    Contractul de finantare nr. 361/22.09.2020, aferent proiectului mai sus mentionat a fost semnat pe data de 22.09.2020. Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020, Axa prioritara 9 "Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemieie cauzata de COVID-19", (OS9.1) Operatiunea: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19,

   Valoarea contractului de finantare a Spitalului Municipal Campulung este de 16473155.56 lei, valoarea totala nerambursabila din care 46652 lei- management de proiect, 7425.01 lei -servicii de informare si publicitate, audit financiar extern 17850lei si 16401228.55 lei- valoare echipamente solicitate la rambursare. Perioada de desfasurare a proiectului este 01.09.2020-30.04.2021.

>>>Mai multe informatii<<


----------------------------------------------------------------------------------------

Spitalul Municipal Campulung efectueaza testul RT-PCR SARS - CoV 2 care evidentiaza prezenta virusului si este o investigatie pentru diagnosticul timpuriu al infectiei virale cu SARS-CoV-2

>>>Mai multe informatii<<    >>Hotarare CL 145/26.11.2020 stabilire tarif<<


----------------------------------------------------------------------------------------

Spitalul Municipal Campulung are nevoie de sprijin financiar sau de echipamente de protectie

    Avand in vedere situatia actuala cu privire la noul coronavirus SARS-COV2, Spitalul Municipal Campulung solicita sprijinul persoanelor fizice si juridice interesate sa ajute unitatea sanitara prin donatii sau sponsorizari pentru dotarea cu echipamente de protectie (mastiFFP2 / FFP3, manusi, viziere, combinezoane, halate chirurgicale, etc.), echipamente medicale, dezinfectanti, materiale de curatenie, consumabile necesare in vederea desfasurarii in conditii optime si de maxima siguranta a activitatii medicale.>>>Mai multe informatii<<

----------------------------------------------------------------------------------------

    Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul "Reabilitare-extindere sectie oncologie".>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT suspendare licitatie publica pentru inchirierea suprafetei de teren de 9 mp din incinta Spitalului Municipal Campulung din 25.03.2020

>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT privind sistarea activitatilor de practica / voluntariat in cadrul Spitalului Municipal Campulung:

>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    ANUNT privind modificarea datei limita de depunere a ofertelor si a sedintei publice a licitatiei publice pentru inchirierea suprafetei de teren de 9 mp din incinta Spitalului Municipal Campulung:

>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung, judetul Arges, strada Doctor Costea nr.8, cod de identificare fiscala 4756466, reprezentat prin manager ec. Alexe Nicolae, in temeiul OUG nr. 57/2019, organizeaza licitatie publica pentru inchirierea:

- suprafetei de teren de 9 mp, situata in incinta Spitalului Municipal Campulung, in vederea desfasurarii de activitati comerciale cu produse alimentare.

Documentatia de atribuire poate fi pusa la dispozitia persoanelor interesate contra/cost, respectiv 20 lei, pe baza de chitanta, achitata la serviciul financiar contabilitate, la sediul Spitalului Municipal Campulung, judetul Arges, strada Doctor Costea nr.8. Relatii suplimentare la compartiment juridic / achizitii contractare, telefon 0248510100, interior 130, persoane de contact consilier juridic Florea Petrina, inginer Stoica Virgil.

Data limita de solicitare a clarificarilor de catre ofertanti este 16.03.2020.

Data limita de depunere a ofertelor este 26.03.2020, ora 12,00 la sediul Spitalului Municipal Campulung, judetul Arges, strada Doctor Costea nr.8. Ofertele se depun intr-un singur exemplar, semnat de catre ofertant.

Sedinta publica se va desfasura in data de 26.03.2020, ora 13,00.

Solutionarea eventualelor litigii se vor face in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung cu sediul in municipiul Campulung , judetul Arges, strada Doctor Costea nr.8, cod de identificare fiscala 4656466, reprezentat prin manager ec. Alexe Nicolae, in temeiul OUG nr. 57/2019, organizeaza licitatie publica pentru inchirierea urmatoarelor spatii:

- 2 mp la parterul blocului central al Spitalului Municipal Campulung, strada Doctor Costea nr. 8, judetul Arges, in vederea amplasarii unui aparat de preparare bauturi calde.

- 32,50 mp in cadrul ambulatoriului de specialitate din strada Poenaru Bordea nr.12, judetul Arges, pentru desfasurare activitati conexe actului medical (cabinet psihologie)

- 74,97 mp in cadrul ambulatoriului de specialitate din strada Poenaru Bordea nr.12, judetul Arges, pentru desfasurare activitati medicale.

Documentatia de atribuire poate fi pusa la dispozitia persoanelor interesate contra/cost, respectiv 200 lei, pe baza de chitanta, achitata la serviciul financiar contabilitate, la sediul Spitalului Municipal Campulung, judetul Arges, strada Doctor Costea nr.8. Relatii suplimentare la compartiment juridic / achizitii contractare, telefon 0248510100, interior 130, persoane de contact consilier juridic Florea Petrina, inginer Stoica Virgil.

Data limita de solicitare a clarificarilor de catre ofertanti este 27.01.2020.

Data limita de depunere a ofertelor este 10.02.2020, ora 12,00 la sediul Spitalului Municipal Campulung, judetul Arges, strada Doctor Costea nr.8. ofertele se depun intr-un singur exemplar, semnat de catre ofertant.

Sedinta publica se va desfasura in data de 10.02.2020, ora 13,00.

Solutionarea eventualelor litigii se vor face in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.


----------------------------------------------------------------------------------------

    Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare-extindere sectie oncologie".>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Mesaj pentru Ziua Mondiala a Sigurantei Pacientului>>Descarca mesaj<<

    Mai multe informatii despre campania "Ziua mondiala a sigurantei pacientului" puteti afla de pe site-ul   ANMCS   sau de pe site-ul   OMS


----------------------------------------------------------------------------------------

    Va aducem la cunostinta intentia doamnei Dr. Stanciuloiu Ingrid-Daniela, medic primar medicina de familie cu competenta urgente medico-chirurgicale, medic specialist in specialitatea medicina de urgenta la Serviciul Judetean de Ambulanta Arges de a se transfera in cadrul unitatii noastre la COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE URGENTE.>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

Aplicatia ''Apel 112'' a fost lansata in Google Play si Appstore. Aplicatia permite localizarea persoanei care a initiat apelul de urgenta. ''Apel 112'' poate fi descarcata gratuit din magazinele Google Play si App Store. Mai multe detalii puteti afla din pagina oficiala prin accesarea legaturii din pictograma.


----------------------------------------------------------------------------------------

    Avand in vedere Hotararea nr. 458/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii si pentru prorogarea unor termene, va aducem la cunostinta urmatoarele:

- Termenul de valabilitate a cardului national este de 7 ani de la data emiterii.

- Termenul de valabilitate a cardurilor nationale emise pana la data de 31 iulie 2018 este de 7 ani de la data emiterii

- Pentru cardurile emise pana la data de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate incepe de la data de 1 ianuarie 2013


----------------------------------------------------------------------------------------

    Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanta pentru salariatii din cadrul Spitalului Municipal Carnpulung, conform OUG 8/2009,OUG 46/2017, HG 215/2009, Legea Cadru 153/2017

>>Descarca regulament<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Colegiul Medicilor Arges va informeaza ca in lunile noiembrie si decembrie 2015 vor avea loc alegerile pentru organele de conducere ale Colegiului, dupa urmatorul program: ...

>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Pentru respectarea OMS 145/2015 si OMS 146/2015, privind Consiliul de etica, va invitam ,pe data de 04 iunie 2015, ora 14, la sediul Spitalului Municipal Campulung.....

>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    In vederea constituirii Consiliului de etica la nivelul Spitalului Municipal Campulung, conform prevederilor art.2 alin ( 1) lit.e al Ordinului nr. 145/2015 al Ministerului Sanatatii, pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului de etica, ce functioneaza in cadrul spitalelor publice, este necesara desemnarea unui reprezentant din cadrul Asociatiilor de pacienti.

    Pentru respectarea acestor prevederi, va invitam , ca pana la data de 11 Martie 2015, sa nominalizati un membru permanent si un membru supleant, din cadrul Asociatiilor de pacienti eligibile, pentru a face parte din Consiliului de etica ce va functiona in cadrul Spitalului Municipal Campulung.

>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Avand in vedere anuntul publicat in VIATA MEDICALA Nr. 36 (1286) din 05.09.2014 si in conformitate cu prevederile Ord. m.s.f. nr. 698 / 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul Municipal Campulung scoate la concurs urmatoarele posturi:

- 1 post de medic specialitatea Cardiologie;

- 1 post de medic specialitatea Otorinolaringologie;

- 1 post de medic specialitatea Neonatologie;

- 1 post de medic specialitatea Medicina interna;

- 1 post de medic specialitatea Medicina muncii;

- 1 post de medic specialitatea Radiologie-imagistica medicala;

- 2 posturi de medic specialitatea Medicina de urgenta;

- 2 posturi de farmacist;

- 1 post de biolog     >>Descarca tematica<<

    Pentru posturile de medic, la concurs se pot prezenta rezidenti aflati in ultimul an de pregatire, specialisti ori primari confirmati in specialitatile mentionate.

    Pentru posturile de farmacist, la concurs se pot prezenta farmacisti cu drept de libera practica specialisti sau primari confirmati in specialitatea Farmacie generala.

    Pentru postul de biolog, la concurs se pot prezenta biologi debutanti, specialisti ori principali.

    Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde:

a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze;

b) copie xerox de pe diploma de medic / farmacist / biolog si adeverinta de confirmare in gradul profesional;

c) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr. 3 la Ordinul M.S.F. nr. 698/2001, modificat si completat cu Ordinul M.S.P. nr. 378/2002;

d) declaratie scrisa ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru care doreste sa concureze;

e) certificat medical privind starea de sanatate;

f) copie xerox de pe autorizatia de libera practica avizata la zi;

g) chitanta care face dovada achitarii taxei de concurs.

h) dovezi ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de unitatile in care a activat si de Colegiul Medicilor din Romania/ Colegiul Farmacistilor din Romania / OBBCSSR;

    Tematica de concurs este cea prevazuta pentru examenul de medic / farmacist / biolog specialist.

    Inscrierile la concurs se fac in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului, iar concursul se organizeaza dupa 30 de zile de la data publicarea anuntului;

    Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul RUNOS al unitatii, telefon 0248510100/ int.101;


----------------------------------------------------------------------------------------

    In urma sustinerii tuturor probelor de examen din data de 16.04.2014 pentru ocuparea functiei de manager la Spitalul Municipal Campulung, comisia de concurs declara "ADMIS", cu nota finala 8.90, pe candidatul Stanescu Ion Grigore.

>Descarca anunt<


----------------------------------------------------------------------------------------

    CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI MUNICIPAL CAMPULUNG - JUDETUL ARGES

    Organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1082/2010 pentru ocuparea functiei de Manager - persoana fizica. Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Municipal Campulung din strada Dr. Costea nr. 8 in data de 16.04.2014 , ora 12,00. Dosarele de inscriere se depun la Biroul Resurse Umane al Spitalului Municipal Campulung pana la data de 08.04.2014. Concursul se desfasoara in doua etape, dupa cum urmeaza :

    1. etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in publicatia de concurs, etapa eliminatorie ;

    2. etapa de sustinere a probelor de evaluare care va consta in :
a) proba scrisa, un test-grila de verificare a cunostintelor
b) proba de sustinere a proiectului de management, completata, dupa caz, de un interviu de selectie.

    Pentru a vizualiza anuntul de participare, regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, bibliografia de concurs si temele cadru pentru proiectul de management accesati link-urile mai jos:

>Descarca anunt<  >Descarca regulament<   >Descarca bibliografia<  >Descarca teme<


----------------------------------------------------------------------------------------

    Spitalul Municipal Campulung pune la dispozitie cu titlu gratuit, conform HGR 841/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, bunuri constand din mijloace fixe si obiecte de inventar propuse spre casare. Consultarea listei cu bunurile propuse poate fi facuta la Serviciul Financiar-contabilitate al unitatii, sau la tel. 0248510100 int. 110. In situatia in care sunteti interesati de preluarea acestor bunuri, va rugam sa va prezentati la sediul unitatii pana la data de 20.12.2013