Informatii privind coplata

    Pentru serviciile medicale furnizate de Spitalul Municipal Campulung se percepe o coplata de 10 RON, fiind scutiti de la coplata urmatoarele categorii de servicii si investigatii:

> Serviciile medicale spitalicesti acordate în sectiile/ compartimentele de ingrijiri paliative ;

> Serviciile medicale spitalicesti pentru internarile obligatorii pentru bolnavii aflati sub incidenta art. 109, art. 110, art. 124 si art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale ;

> Serviciile medicale spitalicesti pentru tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanta de judecata a dispus executarea pedepsei intr-un penitenciar-spital;

> Serviciile medicale spitalicesti pentru pacientii din penitenciare ale caror afectiuni necesita monitorizare si reevaluare în cadrul penitenciarelor spital

> Serviciile medicale spitalicesti de lunga durata - ani ;

> Serviciile medicale spitalicesti pentru care criteriul de internare este urgenta medico-chirurgicala.

Totodata, in conformitate cu prevederile art.225 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, sunt exceptate de la coplata urmatoarele categorii de persoane, care vor fi obligate sa completeze o declaratie (Anexa 23D - click aici pentru descarcare) care se va anexa la foaie impreuna cu copie dupa documentele doveditoare :

a) copii 0 - 18 ani [conform art. 225 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - se completeaza de parinti/apartinatori legali;

b) copii 0 - 18 ani care nu detin cod numeric personal si care nu sunt înregistrati în registrele de stare civila [conform art. 225 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare];

c) tineri între 18 ani si 26 de ani - daca sunt elevi, absolventi de liceu - pâna la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti - care nu realizeaza venituri din munca [conform art. 225 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare];

d) bolnavi cu afectiuni incluse în programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii - pentru serviciile medicale aferente bolii de baza a respectivei afectiuni care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse [conform art. 225 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare];

e) persoanele fizice cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pâna la 900 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri [conform art. 225 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare];

f) femei însarcinate si lauze - cu venituri egale sau peste salariul de baza minim brut pe tara - pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii [conform art. 225 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare];

g) femei însarcinate si lauze care nu detin cod numeric personal si care nu sunt înregistrate în registrele de stare civila - cu venituri egale sau peste salariul de baza minim brut pe tara - pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii [conform art. 225 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare];

h) femei însarcinate si lauze - care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara - pentru toate serviciile medicale [conform art. 225 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare];

i) femei însarcinate si lauze care nu detin cod numeric personal si care nu sunt înregistrate în registrele de stare civila - care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara - pentru toate serviciile medicale [conform art. 225 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare];

j) persoane cetateni români, care sunt victime ale traficului de persoane [conform art. 225 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare];

k) persoane cetateni români care nu detin cod numeric personal si care nu sunt înregistrate în registrele de stare civila, care sunt victime ale traficului de persoane [conform art. 225 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare];

l) persoane retinute, arestate sau detinute, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse, care se afla în centrele de retinere si arestare preventiva [conform art. 225 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare].

m) donatorii de celule stem hematopoietice care sunt identificati ca fiind compatibili cu un pacient neinrudit sau inrudit, pentru evaluarea medicala finala in vederea donarii, donare si monitorizarea postdonare, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse [conform art. 225 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare].*)dovedita prin documente.

La incasare, persoanei platitoare i se va elibera chitanta fiscala.