COPLATA

    Avand in vedere noua legislatie, respectiv Contractul cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru 2013-2014, care intra in vigoare din 1.04.2013, va transmitem ca s-a stabilit ca nivelul coplatii, care se va incasa la externarea pentru serviciile medicale acordate in regim de spitalizare continua, este de :

Coplata pentru serviciile medicale acordate in regim de spitalizare continua

10 lei/caz

Exceptie fac :

> Serviciile medicale spitalicesti acordate in sectii paliative ;

> Internarile obligatorii pentru bolnavii psihici prevazuti la art.105, 113 si 114 din Codul Penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale ;

> Serviciile acordate pacientilor care necesita asistenta medicala spitalicesca de lunga durata 360zile ;

> Serviciile acordate pacientilor pentru care criteriul de internare este urgenta.

Totodata, in conformitate cu prevederile art.225 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, sunt exceptate de la coplata urmatoarele categorii de persoane, care vor fi obligate sa completeze o declaratie (Anexa 23D - click aici pentru descarcare) care se va anexa la foaie :

a) copii 0 - 18 ani (conform art. 225 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare - se completează de părinți/aparținători legali)

b) tineri între 18 ani și 26 de ani - dacă sunt elevi, absolvenți de liceu - până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenți - care nu realizează venituri din muncă (conform 225 lit. a) din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare)

c) bolnavi cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății - pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecțiuni care nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse (conform art. 225 lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

d) persoanele fizice cu venituri lunare numai din pensii al căror cuantum este de până la valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv (conform art. 225 lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

e) femei însărcinate și lăuze - cu venituri peste salariul de bază minim brut pe țară - pentru servicii medicale legate de evoluția sarcinii (conform art. 225 lit. d) din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare - pentru toate serviciile medicale)

f) femei însărcinate și lăuze - care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară - pentru toate serviciile (conform art. 225 lit. d) din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare)

La incasare, persoanei platitoare i se va elibera chitanta fiscala.