LISTA ACHIZITIILOR PUBLICE EFECTUATE LUNAR


    Conform Hotararii Comitetului Director al Spitalului Municipal Campulung nr. 12780 din 28.05.2020, in vederea asigurarii unei bune transparente a modului de utilizare a fondurilor publice, se va afisa lunar lista achizitiilor publice din luna anterioara:


Anul
Luna
2021
2020
ian
feb
mar
apr