INFORMATII PENTRU MEDICII DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CAMPULUNG SI AMBULATORIU DE SPECILITATE


------------------------------------------------------------------------------------------

    Anunt privind vaccinul antigripal 2022

>>Descarca anunt<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordinul nr. 816/140/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

>>Descarca ordin<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Declaratii actualizate

Declaratie loc de munca>>Descarca<<

Declaratie loc de munca ambulator >>Descarca<<

Declaratie un singur contract cu CAS >>Descarca<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordinul nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotarârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 - 2022

>>Descarca norme<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Proiect Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotarârii Guvernului nr. ……… /2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, tehnologiilor si dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 - 2022

>>Descarca proiect ordin<<

ANEXA 2 Bis - declaratie program de lucru clinice>>Descarca<<

ANEXA 5 - declaratie un singur contract cu CAS >>Descarca<<

ANEXA 22 Spitalizare de zi >>Descarca<<

ANEXA 22 B fundamentare caz SPZ >>Descarca<<

ANEXA 7 servicii diagnostice si terapeutice ambulator >>Descarca<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Ghidul National de utilizare terapeutica rationala a sângelui Si a componentelor sanguine umane

>>Descarca ghid<<


------------------------------------------------------------------------------------------

     Prospectul vaccinului anti-COVID Pfizer & BioNTech bazat pe tehnologia ARN mesager

>>Descarca document tradus in limba romana<<    >>Descarca document original in limba engleza<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Pentru informatii actualizate in permanenta despre COVID-19, accesati pagina "Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile" si sectiunea "Informatii pentru personalul medico-sanitar"


------------------------------------------------------------------------------------------

    Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) - Actualizare 14.10.2020

>>Descarca document<<

    Definitiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) - Actualizare 14.10.2020

>>Descarca document<<

    HOTARARE CNSU nr. 49 din 13.10.2020 privind propunerea prelungirii starii de alerta si a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

>>Descarca document<<

    Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, de catre Institutul National de Sanatate Publica, de catre unitatile sanitare, precum si de catre serviciile de ambulanta judetene si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov si de medicii de familie a masurilor in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

>>Descarca document<<

    Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1309/21.07.2020 privind modalitatea de aplieare a masurilor de prevenire si limitare a imbolnavirilor cu SARS-COV- 2

>>Descarca document<<

------------------------------------------------------------------------------------------

    Lista Statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare(zona verde)

>>Descarca document<<

------------------------------------------------------------------------------------------

    Hotararea nr. 476_2020 privind prelungirea starii de alerta

>>Descarca document<<

------------------------------------------------------------------------------------------

    Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) - Actualizare 19.06.2020

>>Descarca document<<

------------------------------------------------------------------------------------------

    Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) - Actualizare 28.04.2020

>>Descarca document<<

------------------------------------------------------------------------------------------

    Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) - Actualizare 16.04.2020

>>Descarca document<<

------------------------------------------------------------------------------------------

    Protocolul de tratament al infectiei cu virusul SARS-Cov-2, din 26.03.2020

>>Descarca fisier<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Algoritmul de testare pentru COVID-19, internare si externare - Actualizare 10.04.2020

>>Descarca document<<

    Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) - Actualizare 10.04.2020

>>Descarca document<<

    Recomandari pentru personalul medical

>>Descarca document<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Specificatii furnizate de CAS Arges privind aplicarea HG 252 / 2020.

>>Descarca fisier<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)Actualizare 27.03.2020

>>Descarca metodologie<<

    ECHIPAREA SI DEZECHIPAREAE echipamentului de protectie personala (EPP)

>>Descarca instructiuni<<

    Utilizarea rationala a PPE in contextul COVID-19

>>Descarca instructiuni<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Codificare CIM 10 pentru COVID 19

>>Descarca document<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    COMUNICAT CNAS- Noile prevederi privind modul de acordare a concediilor medicale au intrat in vigoare;

In 27 martie 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 502/417 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1311/2017

>>Vizualizeaza comunicate CNAS<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    In contextul epidemiologic actual, regasiti in arhiva atasata:    >>Descarca arhiva<<

1. Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) actualizata la data de 23.03.2020;

2. Algoritmul de testare pentru COVID-19, internare si externare;

3. Algoritmul de raportare a cazurilor COVID-19;

4. Definitia de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) actualizata la data de 23.03.2020;

5. Ordinul nr. 74527/23. 03.2020 al Comandantului actiunii-Departamentul pentru Situatii de Urgenta referitor la noile masuri pentru unitatile sanitare;

6. Regulile de urmat privind igiena mainilor pentru personalul medical care ingrijeste persoane suspecte sau confirmate cu infectie cu COVID-19;

7. Utilizarea rationala a echipamentului de protectie personal in contextul COVID-19;

8. Recomandari pentru prevenirea transmiterii infectiei cu COVID-19 in unitatile sanitare;

9. Prevenirea si controlul infectiilor suspecte cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) in unitatile sanitare;

10. Recomandari pentru personalul care lucreaza la serviciul de ambulanta in contextual COVID-19;

11. Sfaturi pentru utilizarea mastilor de protectie sanitara;

12. Sfaturi pentru purtarea mastilor;

13. Procedura privind efectuarea dializei la persoanele asimptomatice aflate in izolare la domiciliu/ carantinati;

14. Protocolul specific privind managementul in caz de deces al pacientilor infectati cu noul coronavirus (SARS-CoV2), din 13.03.2020;

15. Intrebari si raspunsuri despre noul coronavirus (SARS-CoV-2);

16. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 961/2016;

17. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale în unitatile sanitare;


------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordinul nr. 403/2020 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

>>Descarca ordin<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordinul nr. 474/402/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

>>Descarca ordin<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Adresa CAS nr. 608 din 20.01.2020 privind intrarea in vigoare a ordinului MS/ CNAS nr. 2023/2019/2020 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente DCI-urilor prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza prescriptiei medicala, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, aprobate prin HG nr. 720/2008 prin care protocoalele terapeutice au fost actualizate la zi.>>Descarca<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Dezinfecteaza-ti mainile, salvezi o viata !

Sursa:mainicurateinspitale.ro

Procedura de spalare a mâinilor:

-Reducerea florei microbiene tranzitorii prin actiune mecanica

-Reducerea transmiterii infectiilor prin intermediul mâinilor de la un pacient la alt pacient sau de la personalul medical la pacient

-Îndepartarea ceasului de mâna, bratari, inelele (exceptie inelele plate). Unghiile trebuie sa fie taiate scurt, fara lac de unghii sau unghii tehnice.

-Respectarea tehnicii corecte

-Robinetele ideale sunt cele care pot fi actionate cu cotul, piciorul sau cele cu senzori.

Utilizarea preponderenta a conceptului handrub are ca scop intreruperea transmiterii prin maini contaminate a infectiilor, in timpul contactului direct sau indirect cat si evitarea infectarii personalului de la pacienti purtatori de boli infecto-contagioase = protejarea personalului. Preparate ce contin:etanol, propanol, +/- clorhexidina, emolienti.


------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019>>Descarca<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordinul nr. 15/2018 / 1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate>>Descarca<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    LISTA ATRIBUTIILOR SPECIFICE CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL CARE VOR FI INCLUSE IN FISA POSTULUI PERSONALULUI DE CONDUCERE SI DE EXECUTIE:>>Descarca<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordinul nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017>>Descarca<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordinul nr. 192/142/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008>>Descarca<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Proiect Ordin - formă actualizată privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor ?i a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017>>Descarca<<

ANEXA 22 Spitalizare de zi >>Descarca<<

ANEXA 22 D fundamentare caz SPZ 2017 >>Descarca<<    >>Descarca format office 2003<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Pentru luare la cunostinta si conformare, va publicam urmatoarele acte normative:

- Ordinul nr. 849/2016 pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului>>Descarca<<

- Normele metodologice privind modalitatea de utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului din 21.01.2015 >>Descarca<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Categorii de pacienti - prezentare ambulator / retete cu explicatii

>>Descarca fisier<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Pentru luare la cunostinta si conformare, va comunicam ca au fost publicate urmatoarele acte normative emise de Ministerul Sanatatii:

- Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare>>Descarca<<

- Ordinul nr. 1096/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare>>Descarca<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Procedurile, standardele și metodologia de evaluare și acreditare a spitalelor din 19.07.2016

>>Descarca<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Avand in vedere adresa MS nr. 38591 / 08.06.2016 , urmatoarele ghiduri necesita studiere si transpunere in proceduri. Totodata, respectarea acestor ghiduri va fi verificata de inspectorii sanitari in momentul realizarii controalelor in unitatile sanitare.

>>Descarca GHID C DIFFICILE<<

>>Descarca GHID Carbapenemaze<<

>>Descarca PROFILAXIE_AB_2013<<

>>Descarca PROTOCOL MRSA<<


------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------

    Lista protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1301/500/2008 cu modificările și completările ulterioare Aprilie 2016

>>Descarca ghid<<

>>Descarca de pe site-ul CNAS<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordinul nr. 145/2015 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor consiliului de etică ce funcționează în cadrul spitalelor

>>Descarca ordin<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 - VERSIUNE ACTUALIZATA 01.07.2014

>>Descarca protocoale<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Incepand cu 01.07.2014 a intrat in vigoare Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 773/484/2014 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cumodificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 489/01.07.2014

>>Descarca ordin<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordinul nr. 723/430/2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

>>Descarca ordin<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    ORDIN Nr. 648/406 din 3 iunie 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi

>>Descarca ordin<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordin privind modificarea si completarea ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

>>Descarca ordin<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015    

>>Descarca hotarare<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordin 619/360/05/2014 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Contractului-cadru pentru anii 2014 – 2015    

>>Descarca norme<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Dosarul Electronic de Sănătate - Manuale pentru medicii din Ambulatoriu de specialitate si Spital    

>>Descarca manual proceduri de lucru Medici<<

>>Descarca manual Utilizare-Raportare<<

>>Descarca manual prezentare DES<<

>>Descarca manual prezentare DMR<<


------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordinul nr. 361/238/2014 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.    

>>Descarca ordin<<    |    >>Descarca anexe<<


------------------------------------------------------------------------------------------