>>>Mai multe informatii<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

COD DE BUNE PRACTICI PENTRU VIZITATORI

Obligatiile vizitatorilor/apartinatorilor pe durata vizitei la pacientii internati in spital

>>>Mai multe informatii<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

EDUCATIE SANITARA PREVENTIVA

>>>Mai multe informatii<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

Hotararea nr. 470/2021 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice, precum si pentru aprobarea unor masuri in domeniu din 22.04.2021

>>>Mai multe informatii<<<


NIVELUL alocatiilor de hrana pentru Spitalul Municipal Campulung

Categorie pacienti
lei/bolnav internat/zi
Nivel Cf. HG. 470/2021 Suportat din venituri proprii Total alocatie de hrana
Bolnavi TBC si HIV/SIDA - adulti
17,6
17,6
Bolnavi TBC si HIV/SIDA - copii
16,5
16,5
Bolnavi hepatita, neoplazici - adulti
16,5
16,5
Bolnavi hepatita, neoplazici - copii
18,0
18,0
Bolnavi diabet - adulti
16,5
16,5
Bolnavi diabet - copii
19,2
19,2
Bolnavi arsi
16,5
16,5
Alti bolnavi adulti
11,0
2,0
13,0
Lauze
16,5
16,5
Bolnavi psihici si bolnavi psihici cu internare obligatorie
13,2
13,2
Copii nou-nascuti prematuri în maternitati sau compartimente, alimentati artificial
11,0
11,0
Copii nou-nascuti prematuri în maternitati/compartimente, alimentati natural
5,5
5,5
Copii 0-3 ani
11,0
2,0
13,0
Copii 3-16 ani
13,2
13,2
Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte distribuit prin unitatile sanitare
3,3*)
3,3*)
Însotitori ai bolnavilor internati în unitati sanitare
7,7
7,7

*) Se acorda în completarea alimentatiei naturale, iar, dupa caz, de alocatia nou-nascutului poate beneficia mama acestuia.

NOTA: Nivelul alocatiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi majorat astfel: a) prin hotarâri ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale pentru spitalele din subordinea acestora, cu suportarea de catre acestea, din bugetele proprii, a cheltuielilor suplimentare; b) la solicitarea persoanelor fizice beneficiare care vor suporta cheltuielile suplimentare corespunzatoare; c) prin decizia conducatorului unitatii sanitare, cu avizul consiliului de administratie, în conditiile identificarii altor surse de finantare decât sumele provenite din contractele încheiate cu casele de asigurari de sanatate si de la bugetul de stat.

----------------------------------------------------------------------------------------

    Infectia cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) - Informatii pentru populatie

    Pentru informatii actualizate in permanenta despre COVID-19, accesati pagina "Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile" si sectiunea "Informatii pentru populatie"

Recomandari privind izolarea la domiciliu a persoanelor cu COVID>>Descarca recomandari<<

Curatarea si dezinfectarea suprafetelor din mediul inconjurator>>Descarca recomandari<<

Cum sa purtam masca corect>>Descarca recomandari<<

Sfaturi privind utilizarea mastilor>>Descarca document<<

Intrebari si raspunsuri despre noul coronavirus>>Descarca document<<


----------------------------------------------------------------------------------------

SERVICII MEDICALE

 

    Spitalul Municipal Campulung, asigura:

>Servicii de urgenta - CPU (Compartiment Primire Urgente)

>Servicii pentru asigurarea continuitatii activitatii medicale - linii de garda pe specialitatile: Medicina Interna, Chirurgie Generala, Obstetrica Ginecologie, Pediatrie, Laborator de analize medicale, CPU

>Servicii spitalicesti - spitalizare continua pentru specialitatile:Pediatrie, Neonatologie, Obstetrica-Ginecologie, Medicina Interna, Neurologie, Reumatologie, Oncologie medicala, Endocrinologie, Chirurgie generala, Ortopedie si traumatologie, Chirurgie plastica, ATI, Cardiologie, Boli infectioase, Dermatovenerologie, ORL, Psihiatrie, Oftalmologie

>Servicii spitalicesti - spitalizare de zi pentru specialitatile:Pediatrie, Obstetrica-Ginecologie, Medicina Interna, Neurologie, Reumatologie, Oncologie medicala, Endocrinologie, Chirurgie generala, Ortopedie si traumatologie, Chirurgie plastica, Cardiologie, Boli infectioase, Dermatovenerologie, ORL, Psihiatrie, Oftalmologie

>Servicii clinice - consultatii, mica chirurgie, controale, urmarire cazuri postoperator.

Serviciile clinice sunt accesibile in urmatoarele specialitati : Pediatrie, Obstetrica-Ginecologie, Medicina Interna, Neurologie, Reumatologie, Oncologie medicala, Endocrinologie, Chirurgie generala, Ortopedie si traumatologie, Chirurgie plastica, Cardiologie, Boli infectioase, Dermatovenerologie, ORL, Psihiatrie, Oftalmologie, Diabet zaharat,nutritie si boli metabolice, Planificare familiala

>Servicii de recuperare medicala - LABORATOR RECUPERARE MEDICALA, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

>Sevicii paraclinice - Laborator radiologie si imagistica, Laborator analize medicale

>Servicii de citologie, histopatologie si prosectura - SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA


----------------------------------------------------------------------------------------

    Avand in vedere Hotarârea nr. 458/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul sanatatii si pentru prorogarea unor termene, va aducem la cunostinta urmatoarele:

- Termenul de valabilitate a cardului national este de 7 ani de la data emiterii.

- Termenul de valabilitate a cardurilor nationale emise pana la data de 31 iulie 2018 este de 7 ani de la data emiterii

- Pentru cardurile emise pâna la data de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate începe de la data de 1 ianuarie 2013


----------------------------------------------------------------------------------------

    Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal    >>Descarca nota de informare<<


    Dosarul Electronic de Sănătate - Manual pentru pacienti    >>Descarca manual DES<<


    In atentia apartinatorilor - Conform ordinului prin care se reglementeaza programul de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice, va aducem la cunostinta urmatoarele:>>Descarca anunt<<


----------------------------------------------------------------------------------------

DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASIGURATULUI

>>>Mai multe informatii<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATII NECESARE PENTRU CONSULT AMBULATORIU, INTERNARE / EXTERNARE

>>>Mai multe informatii<<<


----------------------------------------------------------------------------------------

Documente necesare pentru acordarea consultatiilor in ambulatoriul integrat al spitalului:

 1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu exceptia urgentelor si afectiunilor stabilite prin norme (Anexa nr. 13), care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu;
 2. Buletin / carte de identitate / certificat de nastere;
 3. Cardul national de asigurari de sanatate sau adeverinta inlocuitoare a cardului
 4. Pentru eliberarea concediului medical: adeverinta in care se va mentiona numarul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul in ultimele 12 luni;
 5. Formularul de concediu medical initial (daca este cazul);

----------------------------------------------------------------------------------------

Conditii de internare:

Prezentarea biletului de trimitere de la medicul de familie / biletului de trimitere sau a scrisoare medicala de la medicul specialist din ambulatoriu sau prezentarea la camera de garda (CPU) in cazul urgentelor medico-chirurgicale.

Acte necesare formalităţilor de internare:

 1. Biletul de trimitere de la medicul de familie / bilet de trimitere sau scrisoare medicala de la medicul specialist din ambulatoriu
 2. Buletin / carte de identitate / certificat de nastere
 3. Cardul national de asigurari de sanatate sau adeverinta inlocuitoare a cardului

Obligaţiile pacientului:

 1. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital;
 2. Este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii;
 3. Este interzisa mutarea pacientului in alt salon sau pat din proprie initiativa.
 4. Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută;
 5. Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;
 6. Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului şi al secţiei;
 7. Pacienţii sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical şi de îngrijire precum şi pe ceilalţi pacienţi;
 8. Respectarea ordinei şi liniştii, păstrarea curăţeniei în saloane, sala de mese, coridoare;
 9. Nu se permite tulburarea liniştii, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului;
 10. Introducerea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de secţie.

Drepturile pacientului:

 1. Pacienţii au dreptul la îngrijirea sănătăţii la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice;
 2. Pacienţii au dreptul la adresabilitate liberă la asistenţa medicală, conform prevederilor legale;
 3. Pacienţii au dreptul de a cunoaşte identitatea, statutul profesional şi calificarea celor care asigură serviciul de sănătate;
 4. Dreptul de a fi informaţi în legătură cu starea sănătăţii lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul şi prognoza afecţiunii;
 5. Informaţiile trebuiesc comunicate pacienţilor într-o manieră adecvată capacităţii lor de înţelegere. Dacă pacientul nu vorbeşte limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere.
 6. Dreptul de a fi informat şi de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activităţi de cercetare/învăţământ care implică persoana sa;
 7. După ce au fost informaţi asupra tratamentului pacienţii au dreptul să-l accepte sau să-l refuze;
 8. Când pacienţii sunt incapabili să-şi exprime voinţa şi este necesară intervenţia medicală de urgenţă consiţământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consiţământului.
 9. În cazul pacienţilor fără discernământ consiţământul este exprimat în scris de aparţinătorul sau reprezentantul legal.
 10. Pacienţii au dreptul de a fi informaţi asupra facilităţilor de care dispune spitalul pentru asistenţă personală, siguranţa şi confortul său;
 11. Dreptul pacientului la intimitate şi la confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate de afecţiunea sa;
 12. Pacienţii cu indicaţii speciale, au dreptul de a avea în apropiere şi de a participa la îngrijirea lor, o rudă sau o persoană apropiată pe durata spitalizării lor;
 13. Pacienţii au dreptul de a fi vizitaţi cu condiţia respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului şi de fiecare secţie în funcţie de specificul său;
 14. Pacienţii au dreptul să primească la cerere servicii religioase;
 15. Dreptul la continuitatea îngrijirilor.
 16. Bolnavii care necesită investigaţii sau consultaţii suplimentare pot beneficia de aceste servicii.
 17. Pacienţii au dreptul de a li se examina şi rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă şi de a fi informaţi asupra rezultatului.
 18. Pacientii au dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.

  De asemenea, conform Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 230, alin 2, pacientii au urmatoarele drepturi:


 19. sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
 20. sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
 21. sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia, cu exceptia situatiilor prevazute in Contractul-cadru;
 22. sa beneficieze de pachetul de servicii de baza in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
 23. sa beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizarii cu medicamentele, materialele sanitare si investigatiile paraclinice la care ar fi fost indreptatiti fara contributie personala, in conditiile impuse de contractul-cadru;

  Informatii suplimentare privind rambursarea cheltuieliulor

 24. sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 25. sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 26. sa poata beneficia de servicii de consiliere psihologica, in limita bugetului aprobat;
 27. sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
 28. sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
 29. sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
 30. sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 31. sa beneficieze de dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive;
 32. sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 33. sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 34. sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
 35. sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

>>>Mai multe informatii privind drepturile si obligatiile pacientului<<<

Informatii privind externarea:

 1. Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
 2. Se elibereaza de catre medical curant scrisoare medicala catre medicul de familie sau medicul de specialitate din ambulatoriu, dupa caz, evaluarea starii de sanatate a pacientului la momentul externarii si indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada (determinata conform diagnosticului):
 3. - recomandari privind regimul igieno-dietetic de urmat;

  -recomandari privind un stil de viata sanatos;

  -se elibereaza la externare biletul de iesire, intocmit de medicul curant;

  -reteta compensata/gratuita daca persona este asigurata;

  - concediu medical (la cerere);

  - se recomanda ingrijire medicala la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu.

 4. La externare pacientul va primi inclusiv informatiile privind o eventuala aparitie sau agravare a unor semne ori simptome care necesita revenirea de urgenta la spital.

>>>Mai multe informatii<<<

----------------------------------------------------------------------------------------

Recuperarea activa a pacientului, mobilizarea precoce si stilul sanatos de viata – elemente principale de lupta împotriva durerii cronice

>>>Mai multe informatii privind recuperarea activa a pacientului<<<