TARIFE SERVICII MEDICALE LA CERERE SAU NEDECONTATE DE CAS ARGES

 

    Spitalul Municipal Campulung percepe urmatoarele tarife pentru servicii medicale la cerere si servicii medicale nedecontate de CAS Arges, conform prevederilor art.237 lit.m) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,astfel:Anul 2015
Tarife aplicabile 2015
Servicii generale
Servicii paraclinice
Servicii de recuperare
Servicii pe specialitati
Anul 2014
Tarife aplicabile 2014
Servicii generale
Servicii paraclinice
Servicii de recuperare
Servicii pe specialitati
Anul 2013
Tarife aplicabile incepand cu data de 01.07.2013
Servicii generale
Servicii paraclinice
Servicii de recuperare
Servicii pe specialitati