SERVICII MEDICALE DECONTATE DE CAS ARGES

 

    Conform ordinului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate tarifele serviciilor decontate de CAS sunt:

    *Disponibilitatea serviciilor decontate de CAS in cadrul spitalului si ambulatoriului de specialitate poate varia in functie de fondurile alocate de CAS Arges si de disponibilitatea aparaturii necesare.


Servicii clinice* 2023

    *Valoarea unui punct este de 4.5 lei.

Servicii paraclinice 2023

Servicii de recuperare 2023

Servicii de spitalizare 2023


Servicii clinice* 2022

    *Valoarea unui punct este de 4 lei.

Servicii paraclinice 2022

Servicii de recuperare 2022

Servicii de spitalizare 2022


Servicii clinice contractate* 2021

    *Valoarea unui punct este de 4 lei.

Servicii paraclinice contractate 2021

Servicii de recuperare contractate 2021

Servicii de spitalizare contractate 2021


Servicii clinice contractate* 2019

    *Valoarea unui punct este de 2.8 lei.

Servicii paraclinice contractate 2019

Servicii de recuperare contractate 2019

Servicii de spitalizare contractate* 2019

    *Tariful decontat pentru serviciile de spitalizare de zi este de 80% din valoarea tarifului maximal.


Servicii clinice contractate 2018

Servicii paraclinice contractate 2018

Servicii de recuperare contractate 2018

Servicii de spitalizare contractate 2018

Servicii prescriptii medicamente

Servicii de prescriere a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu


Servicii clinice contractate 2017

Servicii paraclinice contractate 2017

Servicii de recuperare contractate 2017

Servicii de spitalizare contractate 2017

Servicii prescriptii medicamente

Servicii de prescriere a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu


Servicii clinice contractate 2016

Servicii paraclinice contractate 2016

Servicii de recuperare contractate 2016

Servicii de spitalizare contractate 2016

Servicii prescriptii medicamente

Servicii de prescriere a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu