LABORATOR ANALIZE MEDICALE

    Laboratorul de analize medicale se afla la parterul Blocului central.

    Acesta deserveste sectiile, compartimentele si cabinetele din cadrul Spitalului Municipal Campulung si Ambulatoriului de specialitate integrat.

    Deasemenea este in relatie contractuala cu CAS Arges si efectueaza analize paraclinice gratuite in baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu in functie de fondurile disponibile.


PERSONAL MEDICAL

BUCURESCU NICOLETA MIRELA - Sef laborator - Chimist principal

DR. ALBULESCU LUANA - Medic primar medicina de laborator

DR. GODEA ANA - Medic primar medicina de laborator

DR. MIHAILA IULIAN - Medic specialist medicina de laborator

DR. MAILAT CRISTINA - Medic specialist medicina de laborator

MALANCU DENIS OLGA - Chimist principal

CRUCEANU MARIA CAMELIA - Chimist principal

STANCIU ELENA SIMONA - Biolog specialist


AS. CRAIU RAMONA - Asistent principal sef


APARATURA MEDICALA


Analizor automat hematologie Sysmex XP 300

Analizor automat hematologie Sysmex KX 21

Analizor automat hematologie Mindray BC 3000 Plus

Analizor automat biochimie Konelab 20i

Analizor automat biochimie Mindray BS 300

Analizor automat urina Dirui H100

Sistem electroforeza EP Line

Analizor imunologie AIA 360

Coagulometru semiautomat Trombothimer 2

Analizor biochimie Humalayzer


Serviciile medicale:


HEMATOLOGIE

    Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, numărătoare reticulocite**, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)

    Examen citologic al frotiului sanguin*3

    VSH*1)

    Timp Quick, activitate de protrombină*1)

    INR*1) (International Normalised Ratio)

    APTT

    Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1)

    Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1)

    Anticorpi specifici anti Rh la gravidă *1)


BIOCHIMIE

    Uree serică*1)

    Acid uric seric*1)

    Creatinină serică*1), **)

    Calciu ionic seric*1)

    Calciu seric total*1)

    Magneziemie*1)

    Sideremie*1)

    Glicemie*1)

    Colesterol seric total*1)

    Trigliceride serice*1)

    HDL colesterol*1)

    LDL*1)

    Proteine totale serice*1)

    TGO*1)

    TGP*1)

    Fosfatază alcalină*1)

    Fibrinogenemie*1)

    Gama GT

    Bilirubină totală*1)

    Bilirubină directă*1)

    Electroforeza proteinelor serice*1)

    VDRL*1)

    RPR*1)

    Confirmare TPHA*1), *4)

    Hemoglobina glicozilată*5)


IMUNOLOGIE

    ASLO*1)

    Factor rheumatoid

    Proteina C reactivă*1)

    IgA, seric

    IgE seric

    IgM seric

    IgG seric

    Complement seric C3

    Complement seric C4

    Depistare Helicobacter Pylori

    Testare HIV la gravidă *1)

    TSH

    FT4

    Ag HBs (screening)*2)

    Anti-HAV IgM*2)

    Anti HCV*2)

    FSH

    LH

    Estradiol

    Cortizol

    Progesteron

    Prolactină

    PSA

    free PSA


EXUDAT FARINGIAN

    Cultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)


ANALIZE DE URINA

    Examen complet de urină (sumar + sediment)*1)

    Urocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)

    Determinare glucoză urinară*1)

    Determinare proteine urinare*1)


EXAMENE MATERII FECALE

    Examen coproparazitologic (3 probe)*1)

    Coprocultură*1) (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)


EXAMENE DIN SECRETII VAGINALE

    Examen microscopic

    Examen Babeș-Papanicolau*1)

    Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)


EXAMENE DIN SECRETII URETRALE, OPTICE, NAZALE, CONJUNCTIVALE SI PUROI

    Examen microscopic / proba

    Cultură, cultură germeni anaerobi (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) / proba


EXAMEN LICHID PUNCTIE

    Examen microscopic/frotiu

    Cultură (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive)


EXAMINARI HISTOPATOLOGICE

    Piesă prelucrată la parafină

    Bloc inclus la parafină cu diagnostic histopatologic

    Diagnostic histopatologic pe lamă

    Examen histopatologic cu colorații speciale

    Citodiagnostic spută prin incluzii parafină

    Citodiagnostic secreție vaginală

    Examen citohormonal

    Citodiagnostic lichid de puncție

    Teste imunohistochimice*) / set


NOTA: Analizele mentionate sunt conditionate de aparatura existenta, reactiv sau personal medical specializat !

SPECIFICATII:

*) Un set cuprinde 4 - 10 teste, la recomandarea medicului oncolog

**) În conditiile în care se consemneaza distinct de catre medicul care a facut recomandarea pentru hemoleucograma.

NOTA 1:

*1) Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.

*2) Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate si de medicii de familie pt contactii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se deconteaza numai daca este efectuat de medicul de laborator sau de specialisti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie.

*4) Se deconteaza numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fara recomandarea medicului de familie sau specialist, pe raspunderea medicului de laborator.

*5) Se recomanda numai de medicul de specialitate diabet, nutritie si boli metabolice si se deconteaza de cel mult doua ori pe an pentru un asigurat (bolnavi cu risc de diabet zaharat)

NOTA 2: Filmele radiologice si substantele folosite sunt incluse în tarife.

NOTA 3: Indicatia de utilizare a substantei de contrast apartine medicului de specialitate radiologie si imagistica medicala care va confirma utilizarea substantei de contrast prin aplicarea parafei si semnaturii pe fisa de solicitare. Investigatiile cu substanta de contrast sunt decontate de casele de asigurari de sanatate si în cazul în care utilizarea substantei de contrast a fost specificata în fisa de solicitare si avizata de medicul de radiologie-imagistica. Pentru cazul în care se efectueaza o investigatie fara substanta de contrast, urmata din necesitate de o investigatie cu substanta de contrast, se deconteaza numai tariful investigatiei cu substanta de contrast.