PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


- POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  >>>Descarca<<<

- CONSIMTAMANT INFORMAT DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL  >>>Descarca<<<

- GHID PRIVIND EXERCITAREA DREPTURILOR DE CATRE CETATENII ALE CAROR DATE PERSONALE SUNT PRELUCRATE DE CATRE SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG  >>>Descarca<<<

- CERERE DE EXERCITARE A DREPTURILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  >>>Descarca<<<

- DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE  >>>Descarca<<<